Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zdravotníci ve skotském Edinburghu vyzývají radnici, aby pokračovala v podpoře aktivní dopravy

24. 09. 2021

Víc než 140 předních lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví zaslalo otevřený dopis radním města Edinburghu, ve kterém vyjadřují podporu pro pokračování a rozšíření změn, jimiž prochází dopravní infrastruktura ve městě.

Podle zdravotníků mohou tyto změny přispět k záchraně lidských životů. Jak je uvedeno v dopise, nejsou tyto změny přínosné jen pro lidské zdraví, ale podílejí se i na zmírňování klimatické krize.

Během prvního lockdownu realizovala rada města v ulicích Edinburghu celou řadu změn na chodnících, stezkách a cyklopruzích s cílem dát místním lidem prostor pro pohyb při zachování nutného fyzického odstupu. Podle radních došlo v důsledku k nárůstu počtu lidí, kteří začali chodit pěšky a jezdit na kole.
   

Ochrana zdraví obyvatel

Dopis připravila doktorka Laura McWhirterová, neuropsychiatrička z Edinburghu:

„Jako zdravotníci jsme povinni chránit a posilovat zdraví našich obyvatel. Máme odpovědnost hájit potřeby znevýhodněných skupin a řešit případné nespravedlnosti. Jsme znepokojeni dopadem klimatické krize na naše zdraví, a to v globálním i lokálním měřítku. Podporujeme proto zachování a další rozvoj infrastruktury, která je určena pro aktivní způsoby dopravy. Chceme zajistit čistší vzduch pro všechny obyvatele našeho města. Obáváme se, že navrhované rušení těch opatření, která byla zavedena během pandemie covidu s cílem podpořit aktivní mobilitu, by se negativně odrazilo na zdraví obyvatel Edinburghu.“

Chůze a jízda na kole jsou přínosné pro lidské zdraví

John Lauder, náměstek generálního ředitele Sustrans, se vyjádřil takto:

„Plně podporuji výzvu těchto odborníků. Veškeré důkazy ukazují, že jízda na kole a chůze jsou prospěšné pro lidské zdraví a pomáhají bojovat proti hrozbám, jež ohrožují klima na Zemi. Prostě neexistuje žádný logický argument, proč bychom neměli cestu k aktivní dopravě maximálně usnadňovat.

Je zcela zřejmé, že pandemie proměnila způsob, jakým cestujeme, pracujeme, trávíme společný čas a užíváme si veřejný prostor. A je víc než zřejmé, že neexistuje žádný původní standard, ke kterému bychom se měli vracet.“

Kvalitní infrastruktura pro aktivní mobilitu snižuje nerovnosti ve společnosti

Stella Thompsonová, mluvčí sdružení komunitních skupin, které podporují aktivní dopravu v Edinburghu (Better Edinburgh for Sustainable Travel), dodává:

„Dopis, zaslaný zdravotníky našim radním, je vítanou aktivitou. Důkazy pro rychlý rozvoj bezpečné sítě pro aktivní dopravu v našem městě a snižování hustoty motorové dopravy je jednoznačné. Nemůžeme si dovolit nadále otálet. Každý, a především naše děti, by měl mít možnost jezdit na kole nebo chodit pěšky, dýchat čistý vzduch a cítit se v ulicích našeho města bezpečně.

Jak zdůrazňují signatáři dopisu, kvalitně navržená infrastruktura zvyšuje dostupnost aktivní dopravy pro všechny. Věříme, že dopis pomůže radním našeho města dělat odvážná transformativní rozhodnutí s cílem řešit jak problematiku veřejného zdraví, tak ochrany klimatu. Je načase ukončit dominantní postavení motorové dopravy v našich ulicích a městech.“

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2021/september/edinburgh-medics-call-on-city-council-to-keep-active-travel-measures/?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=12670567_The%20Network%20September%202021&utm_content=Edinburgh%20medics%20call%20on%20City%20Council%20to%20keep%20active%20travel%20measures&dm_i=6EB,7JKO7,MOUJV,UP38J,1


Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)