Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Chůze a jízda na kole či elektrokole pomáhají zmírnit klimatické změny

03. 11. 2021

Podle nejnovější studie, vedené vědci z Oxfordské univerzity, může rozvoj cyklistiky (včetně e-cyklistiky) a pěší dopravy pomoci zmírnit klimatickou krizi – a to i v případě, že auto nahradíte aktivní dopravou pouze na jeden den v týdnu. Pozvali jsme jednoho z autorů, doktora Christiana Branda, aby nám k tomuto tématu řekl víc.

Je vysoce nepravděpodobné, že by se podařilo naplnit cíle stanovené pro snižování množství emisí bez výrazného odklonu od motorové dopravy.

Technologický pokrok jako např. elektrifikace vozidel nebude stačit, a také nebude probíhat dost rychle na to, aby způsobil takové změny, které potřebujeme, a především v nezbytném čase.

Nová studie však objasňuje možný význam aktivní dopravy v procesu snižování množství emisí.

Přesun k aktivní dopravě by mohl ušetřit až čtvrtinu emisí CO2 z osobní dopravy

Vůbec první mezinárodní studie o tom, jaký dopad mají změny životního stylu obyvatel měst na snižování uhlíkových emisí, byla zveřejněna v časopise Global Environmental Change.

Studie prokázala, že zvýšení podílu aktivní mobility v městském prostředí výrazně přispívá ke snížení uhlíkové stopy, a to i v případě, že podíl pěší a cyklistické dopravy byl v daném městě již dříve vysoký.

Co nám studie říká?

Studie průběžně sledovala víc než dva tisíce osob žijících ve městech. Jak bylo zjištěno, přesun z auta na jízdní kolo pouze na jednu cestu během dne dokáže snížit uhlíkovou stopu dané osoby o cca půl tuny ročně. To představuje zásadní průměrný podíl emisí CO2 na osobu.

Pokud by tímto způsobem změnilo své dopravní návyky jen 10 % populace, úspora emisí CO2 ze všech cest osobním autem by během celého života činila až 4 %.

Co to znamená pro uhlíkové emise?

Abychom to uvedli do kontextu, průměrná výše emisí CO2 z dopravy (s výjimkou mezinárodní letecké a vodní dopravy) na obyvatele se ve městech zapojených do studie pohybovala mezi 1,8 t CO2 na osobu a rok v britských městech a 2,7 t CO2 na osobu a rok v rakouských městech.

Podle Světového atlasu uhlíku bylo průměrné množství emisí CO2 ve Spojeném království na osobu a rok a ze všech aktivit celých osm tun (na základě spotřeby).

Aktivní doprava nahrazuje osobní auta

Studie se zaměřila na jeden z mýtů o městské dopravě, který tvrdí, že cesty na kole a pěšky jsou jen další cesty, doplňkové k cestám autem, ale nenahrazují je. My jsme však zjistili, že aktivní doprava skutečně nahrazuje tu motorovou.

Jde o zásadní empirický důkaz, že počet cest autem či prostředky hromadné dopravy se snižuje se zvyšováním počtu cest s využitím aktivní dopravy.

A zvyšování podílu cyklistiky (včetně jízdy na elektrokolech) a pěší dopravy snižuje množství emisí souvisejících s osobní mobilitou v průběhu života člověka.

Pokud tedy nahradíme osobní auto jízdní kolem či elektrokolem, a to pouze na jeden den v týdnu, dojde k dramatickému snížení množství CO2, které v souvislosti s mobilitou vyprodukujeme během našeho života.

Největší přínosy zaznamenáme, když nahradíme auto některým z aktivních způsobů dopravy pro účely služebních cest, následují cesty za volnočasovými aktivitami a sociálními kontakty, a další v pořadí je dojíždění do práce a za studiem.

Význam aktivní dopravy zdůrazňuje i zjištění, že ti, kdo již na kole jezdí, produkují při svých každodenních aktivitách o 84 % méně emisí CO2 než ti, kdo na kole nejezdí vůbec.

A co to všechno znamená?

Analýza přichází v době, kdy jsme na počátku rozhodující „akční dekády“, která určí, zda se nám podaří naplnit cíle stanovené pro omezení rostoucích teplot.

 

Očekává se, že státy před listopadovým summitem OSN o klimatu COP26, který se bude konat v Glasgow, přijmou ještě přísnější závazky pro boj s emisemi.

 

Studie naznačuje, že potenciál pro snižování hladiny emisí je značný i v případě, kdy jízda na kole nenahradí všechny cesty autem.

 

Podpora a propagace aktivní dopravy musí být nedílnou součástí strategie na snižování uhlíkových emisí ve všech městech.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)