Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého

22. 10. 2021

Současný Wales čelí náročným výzvám, počínaje klimatickou změnou a znečištěným ovzduším až po krizi fyzického i psychického zdraví obyvatel. Tlak na společnost roste všude, napříč národem. A neexistuje žádné univerzální řešení.

Návrhy Manifestu Sustrans pro Wales

Sustrans Cymru (velšská pobočka organizace Sustrans) předložil příští vládě Walesu požadavky, které by v případě splnění mohly znamenat velký rozdíl pro budoucí generace v naší zemi.

Naléhavě žádáme velšskou vládu, aby splnila následující kroky a zajistila, aby budoucí Wales mohl být místem pro každého.

Naše požadavky pro příští vládu Walesu

Zákon o udržitelné dopravě:

Požadavek 1

Sustrans Cymru vyzývá příští velšskou vládu, aby předložila zákon o udržitelné dopravě.

Investice do budoucnosti:

Požadavek 2

V letech 2021/2022 investujte minimálně 20 liber na osobu a rok do aktivní dopravy; učiňte závazek na financování všech projektů, které obsahuje mapa integrované sítě (INM – mapa projektů aktivní dopravy ve Walesu), do roku 2025/2026.

Požadavek 3

Investujte 20 milionů liber ročně do financování národní cyklistické sítě na území Walesu.

Bezpečnější ulice v okolí škol:

Požadavek 4

V ranních a odpoledních hodinách, kdy děti přicházejí do školy a odcházejí domů, omezte provoz motorových vozidel ve vzdálenosti 400 m v okolí všech škol.

Požadavek 5

Vypracujte a realizujte program Školní ulice pro 21. století, zaměřený na nejvíc ohrožené školy. Program s cílem transformovat okolí školy by měl pracovat se studenty, žáky i místním obyvatelstvem.

Dvacetiminutová čtvrť:

Požadavek 6

Do systému plánování zařaďte princip dvacetiminutové čtvrti jak ústřední princip a zajistěte, aby nové developerské projekty vznikaly v blízkosti stávající zástavby a byly dostupné pro veřejnou dopravu.

Požadavek 7

Požadujte, aby veškerá dopravní infrastruktura byla dokončena již na začátku každé výstavby rezidenčních budov, aby lidé mohli používat infrastrukturu pro udržitelnou dopravu hned od prvního dne.

Požadavek 8

Stanovte minimální hustotu pro výstavbu obydlí, přibližně 100 bytových jednotek na hektar. Mělo by jít o jasné pokyny, které zajistí ochranu a podporu kvality bydlení, velšského jazyka, ale i víceúčelové využití.

Doprava pro každého:

Požadavek 9

Zajistěte, aby parkování na chodníku bylo protizákonné a aby chodníky byly zcela průchozí.

Požadavek 10

V zastavěných oblastech zaveďte nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h.

Požadavek 11

Všem místním úřadům poskytněte finance potřebné pro odstranění překážek, které omezují přístupnost Národní cyklistické sítě ve Walesu.

Dostupná příroda:

Požadavek 12

V návaznosti na potenciál národního parku Valleys Regional Park a ve spolupráci s partnery jako Národní parky, Sustrans Cymru, Ramblers Cymru a Living Street Wales by příští velšská vláda měla ve Walesu realizovat celonárodní program National Greenways, který zajistí lepší dostupnost přírodních ploch pro všechny obyvatele Walesu.

 

https://www.sustrans.org.uk/campaigns/sustrans-cymru-s-2021-manifesto-tomorrow-s-wales-for-everyone/?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=11245434_The%20Network%20January%202020&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.sustrans.org.uk%2Fcampaigns%2Fsustrans-cymru-s-2021-manifesto-tomorrow-s-wales-for-everyone%2F&dm_t=0,0,0,0,0&dm_i=6EB,6PRFK,MOUJV,QT3SQ,1


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)