Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Summit o změně klimatu COP26. Díl 4 - Deklarace

08. 12. 2021

DEKLARACE COP26 O URYCHLENÍ PŘECHODU NA STOPROCENTNĚ BEZEMISNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

Poznámka - bez českého podpisu

Jako zástupci vlád, firem a dalších organizací, které mají vliv na budoucnost automobilového průmyslu, se zavazujeme, že okamžitě urychlíme přechod k dopravě s nulovými emisemi, s cílem naplnit cíle Pařížské dohody. (Tato deklarace není právně závazná a zaměřuje se na globální úroveň).

Společně budeme usilovat o to, aby všechna nová osobní auta a dodávky byly bezemisní, a to nejpozději do roku 2035 na hlavních trzích a do roku 2040 celosvětově (v kontextu této deklarace je bezemisní takové vozidlo, které neprodukuje žádné emise skleníkových plynů z výfuku).

  1. Jako vlády budeme společně usilovat o to, aby všechna nová osobní auta a dodávky byly bezemisní, a to do roku 2040 nebo dříve, případně na předních světových trzích již do roku 2035.
  2. Jako vlády ve státech s rozvíjejícím se trhem a ekonomikou budeme intenzivně usilovat o co nejrychlejší přijetí a rozšíření bezemisních vozidel. Vyzýváme všechny vyspělé státy, aby posílily nabídku spolupráce a mezinárodní podpory, a pomohly tak usnadnit cestu ke globální, rovné a spravedlivé transformaci.
  3. Jako správní orgány měst, regionů a států budeme společně usilovat o to, aby naše vlastní či pronajaté vozové parky byly nejpozději do roku 2035 bezemisní, a budeme prosazovat politiky a strategie, které umožní, urychlí nebo jinak podpoří co nejrychlejší přechod k bezemisní dopravě, a to v rozsahu, který je možný v rámci našich jurisdikčních pravomocí.
  4. Jako výrobci automobilů budeme usilovat o to, aby veškerá nová osobní auta a dodávky určené k prodeji byly bezemisní, a to do roku 2035 na hlavních světových trzích; naše úsilí podpoří obchodní strategie, která je v souladu s dosažením tohoto cíle, protože pomáhá budovat zákaznickou poptávku.
  5. Jako majitelé a provozovatelé firemních vozových parků nebo platforem sdílené mobility budeme společně usilovat o to, aby 100 % našich osobních aut i dodávek bylo bezemisních do roku 2030, případně i dříve tam, kde to trh umožní.
  6. Jako investoři s významným podílem v automobilové výrobě budeme podporovat rychlejší přechod k bezemisní dopravě, který je v souladu s cílem mít všechna nová osobní auta a dodávky do roku 2035 zcela bezemisní. Budeme aktivně usilovat o zapojení našich investičních společností a motivovat všechny naše holdingy k dekarbonizaci vozového parku v souladu s cíli, které jsou založeny na vědeckých poznatcích.
  7. Jako finanční instituce potvrzujeme naši podporu rychlejšímu přechodu k bezemisní dopravě v souladu s cílem mít všechna nová osobní auta a dodávky na hlavních světových trzích do roku 2035 zcela bezemisní. Za tímto účelem chceme zpřístupnit kapitálové a finanční produkty, které s tímto přechodem pomohou nejen zákazníkovi, ale i firmám, nabíjecí infrastruktuře a výrobcům.
  8. Jako další signatáři podporujeme rychlejší přechod k bezemisním vozidlům v souladu s cílem mít všechna nová osobní auta a dodávky na hlavních světových trzích do roku 2035 zcela bezemisní.

Budeme podporovat úsilí o dosažení průlomu v silniční dopravě tak, jak ho oznámili světoví lídři. Jeho cílem je, aby vozidla s nulovými emisemi byla do roku 2030 ve všech regionech cenově dostupná, dosažitelná a udržitelná, a tím se mohla stát novou normou.

Vítáme nové příležitosti, které zlepšování kvality ovzduší přináší, jako například ekologicky čistý hospodářský růst, nová zelená pracovní místa nebo přínosy pro lidské zdraví; a dále vítáme, že tento přechod pomůže zvýšit zabezpečení energií a vybalancovat elektrické sítě během přechodu k čisté energii.

Společně se zavazujeme podporovat celosvětový, rovný a spravedlivý přechod, v němž žádný stát ani komunita nezůstanou pozadu. Tam, kde zastupujeme přední světové trhy, budeme usilovat o posílení mezinárodní podpory pro rozvojové země, rozvíjející se trhy a přechodové ekonomiky – prostřednictvím například technické pomoci, financování a budování kapacit v místech, kde je to možné.

Vítáme silnou politiku a odvážné závazky spolu s vyššími investicemi do rozvoje, výroby, dodavatelských řetězců, infrastruktury a v případě potřeby do rozvojové pomoci, které budou nutné k uskutečnění rychlejšího celosvětového přechodu.

Společně budeme usilovat o překonání strategických, politických a technických překážek, zrychlovat výrobu bezemisních vozidel a zvyšovat úspory z rozsahu s cílem plánovaný přechod urychlit, usnadnit a učinit méně nákladným. Společně budeme také usilovat o navýšení investic, snížení nákladů a rychlejší zavádění bezemisních vozidel, které přináší řadu ekonomických, sociálních a environmentálních výhod.

Uvědomujeme si, že udržitelná budoucnost silniční dopravy bude kromě přechodu k bezemisním vozidlům vyžadovat širší systémovou transformaci, včetně podpory pro aktivní, sdílenou a veřejnou dopravu a řešení všech dopadů hodnotového řetězce, počínaje výrobou přes užívání až po likvidaci vozidel.

Signatáři

A. Vlády států

Rakousko, Ázerbájdžán, Belgie, Kambodža, Kanada, Kapverdy, Chile, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, El Salvador, Finsko, Island, Irsko, Izrael, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království, Svatý stolec, Uruguay

B. Vlády v rozvíjejících se trzích a ekonomikách

Arménie, Dominikánská republika, Ghana, Indie, Keňa, Mexiko – sekretariát pro hospodářství, Maroko, Paraguay, Rwanda, Turecko, Ukrajina

C. Města, státy a regionální vlády

Akureyri (Island), Ann Arbor (USA), Atlanta (USA), Teritorium hlavního města Austrálie, Barcelona (Španělsko), Vládní rada pro Berkeley-Charleston-Dorchester (USA), Sekretariát pro mobilitu, Bogota (Kolumbie), Boloň (Itálie), Bristol (Anglie), Britská Kolumbie, Buenos Aires (Argentina), Kalifornie (USA), Katalánsko (Španělsko), Catamarca (provincie, Argentina), Charleston (USA), Dallas (USA), Florencie (Itálie), Gangwon (provincie, Jižní Korea), Čedžu (provincie, Jižní Korea), La Paz (Bolívie), Lagos (Nigérie), Los Angeles (USA), Nový Jižní Wales (Austrálie), New York (USA), New York City (USA), Severní Irsko, Québec (Kanada), Reykjavík (Island), Rio de Janeiro (Brazílie), Řím (Itálie), San Diego (USA), San Francisco (USA), Santa Monica (USA), Sao Paulo (Brazílie), Skotsko, Seattle (USA), Sedžong (Jižní Korea), Metropolitní vláda v Soulu Jižní Korea), Vláda Sikkimu (Indie), Jižní Austrálie, Jižní Čchungčchong (provincie, Jižní Korea), Metropolitní město Ulsan (Jižní Korea), Viktorie (Austrálie), Wales, Washington (stát, USA)

D. Automobilový průmysl

Avera Electric Vehicles, BYD Auto, Etrio Automobiles Private Limited, Ford Motor Company, Gayam Motor Works, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, MOBI, Quantum Motors, Volvo Cars

E. Majitelé a provozovatelé vozového parku či platforem sdílené mobility

ABB, Astra Zeneca, BT Group, Capgemini, Centrica, Danfoss, E.On, EDP, GlaxoSmithKline, Highland Electric Fleets HP Inc., Iberdrola, Ingka Group/IKEA, LeasePlan Corporation, National Grid, Novo Nordisk, Openreach, Sainsbury’s, Siemens, SK Networks, Sky UK Limited, SSE, Tesco, Uber Technologies Inc., Unilever, Vattenfall, Zenith, Zurich

F. Investoři s významným podílem v automobilovém průmyslu

Adrian Dominican Sisters – Portfolio Advisory Board, AP7, Arabesque Asset Management, Committee on Mission Responsibility Through Investment of the Presbyterian Church USA, Congregation of St Joseph, Daughters of Charity, Province of St Louise, EOS at Federated Hermes, Impax Asset Management Group, Local Authority Pension Fund Forum, Mercy Investment Services Inc., NEI Investments, Office of the New York City Comptroller, Seventh Generation Interfaith Coalition for Responsible Investment

G. Finanční instituce

Aviva, NatWest

H. Další signatáři

ADS-TEC Energy GmbH, AMPLY Power, Autovert Technologies Private Limited, Bengal Chamber of Commerce and Industry, Central & Eastern Europe Green Transport Initiative, Drive Electric Campaign, Enzen Global Solutions Private Limited, FIA Foundation, Global EV Drivers Association, Grip Invest Advisors Private Limited, International Council on Clean Transportation, Institutional Investors Group on Climate Change, Indian Chamber of Commerce, International Trade Union Confederation, Ohm Mobility, Polish Alternative Fuels Association, RMI India, Swiss eMobility, Urban Transport Authority for Lima and Callao, WeaveGrid

https://ukcop26.org/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)