Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Rada se dohodla o aktualizovaných pravidlech pro sazby DPH

11. 12. 2021

Rada dnes dosáhla dohody o návrhu aktualizovaných pravidel EU pro daň z přidané hodnoty (DPH). Nová pravidla reflektují současné potřeby členských států i politické cíle EU, které se od zavedení původních pravidel výrazně změnily. Vedle rovného zacházení zajistí aktualizace všem členským státům i větší flexibilitu při uplatňování snížených a nulových sazeb DPH. Nová pravidla rovněž postupně zruší preferenční zacházení pro zboží, jež je škodlivé pro životní prostředí.

„Dnes jsme se dohodli na návrhu směrnic Rady pro sazby DPH. Tento dokument byl již dlouho předmětem diskuze Rady a já jsem velmi rád, že se nám podařilo ho dovést do konce.“

Andrej Šircelj, slovenský ministr financí

Rada provedla aktualizaci a modernizaci seznamu zboží a služeb, na které lze uplatnit sníženou sazbu DPH (Příloha III ke směrnicím pro DPH). Zohlednila při tom digitální transformaci hospodářství. Aktualizace seznamu stojí na celé řadě principů, např. jaký je přínos pro koncového uživatele nebo jaký je obecný zájem. Rada se rovněž rozhodla limitovat počet položek, na které lze aplikovat sníženou sazbu DPH, aby nedocházelo k nadměrnému rozšiřování seznamu.

Rada se také rozhodla zajistit rovné zacházení pro všechny členské státy. Za tímto účelem současná odchylka, jež umožňuje některým státům uplatňovat na některé produkty preferenční sazby, byla otevřena všem členským státům za předpokladu, že jsou tyto sazby kompatibilní s dohodnutými principy.

Nové směrnice pro DPH rovněž obsahují i nové ustanovení, které umožní členským státům lépe řešit možné budoucí krize a reagovat rychleji na výjimečné okolnosti jako pandemie, humanitární krize nebo přírodní katastrofy.

Rada rozhodla o zrušení snížené sazby DPH i osvobození od daně pro fosilní paliva a další zboží, které má podobný dopad na množství emisí skleníkových plynů, a to od 1. ledna 2030. Snížená sazba a osvobození od daně pro chemická hnojiva a pesticidy skončí 1. ledna 2032, aby zejména menší zemědělci měli víc času se přizpůsobit. Vedle toho se na seznam zboží a služeb s možností snížení sazby nebo osvobození od DPH dostalo takové zboží a služby, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí, např. solární panely, elektrokola nebo recyklace odpadu.

Základní informace a další kroky

  1. ledna 2018 Evropská komise zveřejnila návrh na úpravu směrnic Rady o společném systému DPH, týkající se sazeb DPH.

Jakmile se k návrhu vyjádří Evropský parlament, Rada navrhované směrnice oficiálně přijme.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/07/council-reaches-agreement-on-updated-rules-for-vat-rates/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)