Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dopravní služba reagující na poptávku – doplnění stávajícího systému veřejné dopravy

17. 12. 2021

Současný model veřejné hromadné dopravy nabízí, mimo snižujícího se počtu spojů, i nízkou míru flexibility, a to zejména z hlediska prostorové dopravní obslužnosti (doprava od dveří ke dveřím proti dopravě od zastávky k zastávce) a z časového hlediska (doprava na vyžádání proti dopravě dle pevného jízdního řádu). Dopravní služba reaguje právě na tuto omezenou míru flexibility, čímž může přilákat uživatele, kteří by za normálních okolností o cestování hromadnou dopravou neuvažovali.

 

Příklad projektu/aktivity

     Minibusová doprava na vyžádání, která odveze více cestujících stejným směrem. Sdílená služba funguje prostřednictvím aplikace, kde si uživatelé vybírají nástupní a výstupní místa a mají zaručené místo k sezení. Používaná vozidla mají maximální kapacitu pro 12 cestujících, vč. invalidního vozíku. Residenti získají uživatelský účet pro danou webovou stránku nebo mobilní aplikaci, v rámci které si mohou rezervovat místo v již naplánované cestě nebo vytvořit novou trasu.

Specifikace služeb je učiněna na základě kritérií definujících model provozu a kapacitu dopravního prostředku. Model provozu představuje míru flexibility, kterou služba poskytuje vzhledem k typu dopravní obslužnosti z prostorového a časového hlediska.

Minibus může provozovat soukromý nebo veřejný dopravce. Jedním z předpokladů pro fungování služby je konektivita uživatelů a dostupnost webové či mobilní aplikace, skrze které lze rezervovat si místo v již naplánované trase nebo si vytvořit trasu novou. Uživatel definuje počáteční a koncový bod, přičemž využívaný software definuje nejefektivnější trasu pro všechny cestující. Cílem je vyzvednout a vysadit všechny cestující co nejblíže od jejich výchozího a cílového bodu.

 

Zdroj: ALL ABOARD, https://www.kaikkikyytiin.fi/en/

 

Veřejná nebo soukromá přepravní služba doplňující stávající nedostatečnou dopravní obslužnost poskytováním přepravy „od dveřím ke dveřím“, a to na základě jízdního řádu vytvořeného uživateli pro konkrétní jízdu, tj. na vyžádání.

 

Prostorová diferenciace problému dle typologie venkovských oblastí

Tento typ služby je vhodný pro oblasti s nižší mírou flexibility veřejné hromadné dopravy. Model je přenositelný do jakéhokoliv typu území, zároveň však realizace není možná v oblastech bez pokrytí telefonním signálem a bez internetu.

Institucionální podpora a role dalších aktérů

Služba může být provozována soukromým dopravcem. Zapojení veřejné sféry, formou vlastní přepravní služby, případně finanční podporou, lze očekávat z obecní úrovně v návaznosti na specifické potřeby cílové skupiny z řad obyvatel konkrétní obce. Jedná se zejména o skupinu seniorů, případně osob s omezenou pohyblivostí z důvodu zdravotního postižení.

Další informační zdroje

(webovky vhodných institucí, příkladů atd.)

https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/08/SMARTA-GP-ArrivaClick.pdf - příklad realizované služby

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/2.4-village-bus-in-kolsillre.pdf - příklad realizované služby

Zdroj: příklad z Metodiky Chytrého venkova


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)