Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Doporučení pro města a obce pro přijímání potřebných právních předpisů

01. 02. 2022

Zákony a předpisy jsou mnohdy komplikované i pro zasvěcené. V oblasti regulace parkování formou placeného stání se objevuje mnoho nejasností. Proto jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN vytvořili informační brožuru, která by měla předejít nedorozuměním při aplikaci §23 zákona o pozemních komunikacích.


Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)