Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vídeň postaví cyklomagistrálu

17. 02. 2022

 Vídeň představila další cyklonovinku. Nazývají ji Mega-Radhighway. Bude se vlastně jednat o takovou sedmikilometrovou cyklomagistrálu o šířce minimálně 4 metry. A doplní ji i nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru. O tom je další tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně, kterou pravidelně dostává Akademie městské mobility

Originál tiskové zprávy:

Rakouská metropole začne ještě letos s výstavbou nové čtyř- až šestimetrové prioritní cyklostezky přímo z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou cyklodálnici doplní i nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru.

Dostat se na kole z předměstí až do samého centra, a to pohodlně, rychle a bezpečně? Vídeňský magistrát oznámil záměr vybudovat páteřní cyklostezku spojující první obvod s oblastí Donaustadt na druhém břehu Dunaje. Trasa nazvaná Mega-Radhighway se v centru města napojí na okružní Ringstraße a dále povede přes most Aspernbrücke překlenující Dunajský kanál a ulici Praterstraße na významný dopravní uzel a nádraží Praterstern. Odtud bude dále pokračovat dále k Dunaji a přes jeden z hlavních vídeňských mostů až do čtvrti Donaustadt. Některé úseky už dnes využívá přes milion cyklistů ročně.

Minimální šířka obousměrné cyklostezky bude vždy přesahovat čtyři metry a na některých úsecích bude rozšířena na šest metrů. Celá trasa bude také splňovat standardy dálkových cyklotras. Výstavba proběhne v několika etapách. První práce začnou už v letošním roce, hotovo má být do podzimu 2024.

Většina ulic a náměstí na trase navíc projde významnou revitalizací. V ulicích a na chodnících se objeví nová zeleň a stromořadí, na náměstích vyrostou další prvky modrozelené infrastruktury. Ty mají oblasti zatraktivnit a v letních měsících zpříjemnit místní mikroklima. Nová cyklodálnice a doprovodná opatření odrážejí dlouhodobé plány rozvoje města Vídně, včetně čerstvě prezentované Smart Klima City Strategie resp. Klimatického jízdního plánu, který slibuje uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

Další informace

Vídeň slibuje uhlíkovou neutralitu do 2040

Kontakt

Mgr. Martin Landa

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz

+420 776 373 332

www.eurocommpr.cz

www.facebook.com/eurocommprpraha

www.twitter.com/eurocommpr_prg

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8)