Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Aktuality k evropskému projektu SMACKER

23. 06. 2022

V období září 2019 – květen 2022 městská část uspořádala celkem osm setkání v rámci platformy Local Mobility Forum, kde zástupci městských částí, obcí, magistrátu hl. města Prahy, Středočeského kraje a odborných institucí diskutovali problémy související s dopravou a výstavbou, a hledali efektivní řešení s cílem zajistit udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace. Městské části a obce se shodly na společné vizi a strategických prioritách a deklarovaly vůli pokračovat ve spolupráci podpisem memoranda.
https://praha-suchdol.cz/wp-content/uploads/2022/01/Memorandum-o-spolupraci-na-tvorbe-spolecneho-spadoveho-uzemi.pdf

Dne 10. května proběhlo 8. setkání Local Mobility Forum v Praze-Suchdole, kterého se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, odborných institucí a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem bylo projednat další rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy a řešení dopravy v obcích s ohledem plánovanou rezidenční výstavbu v severozápadní části pražské aglomeraci. Podklady z této akce naleznete zde:
https://praha-suchdol.cz/8-local-mobility-forum/

24. května se konala mezinárodní odborná konference SMACKER ve Vídni, kde byly představeny výsledky a výstupy projektu. Bližší informace naleznete zde:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER/SMACKER-Final-Conference-.html

Zdroj: městská část Praha-Suchdol

Více o projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)