Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

CycleRAP: Nový nástroj hodnocení rizik pro cyklisty a uživatele lehké mobility

18. 06. 2022

Na konferenci Velo-city ve slovinské Lublani byl 14. května představen nástroj CycleRAP, a to v návaznosti na řadu úspěšných pilotních projektů v Evropě a čtyři roky výzkumu ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklistiky a dopravní bezpečnosti.

CycleRAP je jednoduchá, cenově dostupná a rychlá metoda pro evaluaci bezpečnosti silniční a cyklistické infrastruktury. Jejím cílem je snížit počet dopravních nehod a zvýšit bezpečnost konkrétně cyklistů a uživatelů lehké mobility, a to díky identifikaci vysoce rizikových míst, avšak bez nutnosti přímo získávat data o dopravních nehodách.

CycleRAP lze použít kdekoliv na světě, kde bude fungovat jako podpora softwarových nástrojů, které slouží k přesnému určování a mapování míst možných dopravních nehod cyklistů a uživatelů lehké mobility.

Model využívá údaje o vlastnostech silnice, stezky nebo ulice a vyhodnocuje riziko nehody pro cyklisty a uživatele lehké mobility – bez ohledu na typ dopravní komunikace (nebo zda se nachází na silnici či mimo ni) a pro všechny typy dopravních nehod.

Nástroj je určen pro dopravní orgány a organizace, které se zabývají řešením nebo prosazováním bezpečnější infrastruktury pro cyklisty a další uživatele lehké mobility. Model CycleRAP i jeho data budou užitečným nástrojem pro celou řadu zainteresovaných subjektů, včetně dopravních a městských projektantů, poskytovatelů služeb v oblasti sdílených jízdních kol a mikromobility, doručovacích společností a firem na rozvoz jídla, které využívají jízdní kola, ale i vzdělávacích zařízení.

Model lze konkrétně využít například k těmto účelům:

  • Řešení konkrétních nebo obecných problémů, s nimiž se v oblasti bezpečnosti potýkají cyklisté a uživatelé lehké mobility.
  • Evaluace kapacity stávající sítě s cílem zajistit uspokojení rychle rostoucí poptávky nebo zavádění nových typů vozidel
  • Prosazení investic a financování infrastruktury pro cyklisty a lehkou mobilitu
  • Pomoc městům při formalizaci bleskových opatření pro cyklisty během pandemie covidu.

CycleRAP byl představen souběžně s výstavou jeho pilotní aplikace v EIRA-EuroRAP projektu SABRINA.

Projekt SABRINA je realizován v rámci nadnárodního programu pro Podunají Interreg Danube a spolufinancován z fondů EU (ERDF, ENI). Projekt je zaměřen na řešení bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících, plánovaných i chybějících cyklistických koridorech v devíti státech podunajského regionu. Dvouapůlletý projekt zahrnuje hodnocení 2500 km dálkových cyklotras sítě EuroVelo, vývoj nástroje pro hodnocení, a také zjišťování možností realizace u silničních správních úřadů.Nástroj CycleRAP byl vytvořen Mezinárodním programem hodnocení silnic (iRAP) ve spolupráci s Nizozemským královským klubem cestovního ruchu (ANWB) a s finanční podporou nadace FIA Foundation.

Podrobné informace viz:

  • Více o CycleRAP na https://irap.org/cyclerap/
  • V případě dotazů ke spuštění a implementaci nástroje CycleRAP kontaktujte Monicu Olyslagersovou, globální manažerku pro inovace a specialistku na problematiku měst v programi iRAP, mail monica.olyslagers@irap.org

International Road Assessment Programme (iRAP)  je registrovaná charitativní organizace, která se zabývá prevencí více než 3 500 úmrtí na silnicích, k nimž dochází každý den na celém světě. iRAP spolupracuje s vládami, kluby mobility, rozvojovými bankami, výzkumnými ústavy a nevládními organizacemi zabývajícími se bezpečností silničního provozu ve více než 100 zemích, aby poskytl nástroje a školení pro zajištění bezpečnosti na silnicích.

iRAP je zastřešující organizací pro regionální programy RAP, včetně:


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)