Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Velo-city 2022 Lublaň: Denní zpravodaj, úterý – Cycling the Change / Na kole ke změně

14. 06. 2022

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. se ve dnech 14. - 17. 2022 účastnil mezinárodní konference VeloCity 2022 v Lublani. Dnes zveřejňuje překlad zprávy ECF z prvmního dne konference Velo-city 2022, ze 14. 6. 2022, kterou zpracovala  © European Cyclists' Federation

CITÁT DNE: Může cyklistický aktivismus zachránit svět? Ano, viděl jsem, jak se to děje, a viděl jsem skvělé výsledky pro celý svět.

Jan Gehl, Zakladatel, architekt a profesor urbanismu, Gehl Architects

Úvodní plenární zasedání: Na kole ke změně / Cycling the Change

Konference Velo-city dnes ráno začala na hudební vlně, když slovinská zpěvačka Sara Lamprečniková zazpívala oficiální hymnu konference „Change is Strange“. Na její energické vystoupení navázal starosta města Zaron Jankovic s úvodním projevem, v němž nastínil zásadní kroky Lublaně směrem k rozvoji cyklistiky, a také nedávnou historii města zelených inovací.

Ve svém projevu vysvětlil: „Usilovně jsme pracovali na tom, aby veřejnost změnila názory na cyklistiku. Věříme, že se nám podaří motivovat k jízdě na kole další lidi a propojit Lublaň s obcemi, které leží v okolí našeho hlavního města.“

V popředí zájmu celého plenárního zasedání byla témata transformace a změny. Uprostřed diskuzí přinesl svůj klíčový poznatek (který je důležité mít na paměti, chceme-li usilovat o další rozvoj cyklistiky ve městech) i legendární dánský architekt a profesor urbanismu Jan Gehl: „Cyklistika někdy bývá o dopravě z bodu A do bodu B. Vždycky ale bývá o lidech.“

Heather Thompsonová, generální ředitelka Institutu pro dopravní a rozvojovou politiku, k tomu dodala, že je nutné se zabývat genderovou nerovnováhou mezi cyklisty a zpřístupnit jízdu na kole všem. Jak vyplývá z jejího příspěvku, „80-90 % cyklistů ve městech jsou muži – ne z vlastní vůle, ale kvůli okolnostem“.

Hlavní body úterního zasedání

První z dnešních paralelních zasedání přesunulo pozornost z velkých měst na venkov. Blok „Průzkum potenciálu cyklistiky v menších městech a na venkově“ se zabýval tím, jak vytvořit pozitivní ekosystém pro cyklisty ve venkovských oblastech. Klíčovými prvky jsou například „silnice 2-1“, multimodální parkoviště pro cyklisty, půjčovny jízdních kol, komunikační a osvětové kampaně. Jak bylo zdůrazněno, ve všech případech jde o významné metody pro podporu rozvoje opravdové cyklistické kultury ve venkovských oblastech.

Další v pořadí byl projekt CIVITAS Handshake [2], který poskytl řadu užitečných zdrojů pro rychlejší zavádění osvědčené praxe v oblasti cyklistiky v evropských městech. Projektoví partneři z Amsterodamu, Kodaně a Mnichova prezentovali nová „bikenomická“ čísla (věděli jste například, že každé euro investované do cyklistiky generuje přínosy v hodnotě 3,6 euro?). V závěru zasedání byl představen nový nástroj pro sebehodnocení měst a pro posouzení úspěšnosti v oblasti cyklistiky.

Na zasedání s názvem „Děti na kole: včasný nácvik aktivního životního stylu“ prezentovali odborníci a učitelé z Rakouska, Belgie, Ekvádoru, Francie, Maďarska a Slovinska několik vzdělávacích iniciativ, jako např. projekt Safe4Cycle, jejichž cílem je pomoct dětem k bezpečnější a odpovědnější jízdě na kole. Jérôme Veriter  z Pro Velo to vyjádřil jednoduše: škola je skvělé prostředí, kde se děti mohou učit zvládat nejrůznější překážky (jako náročnější terén), trénovat bezpečnou jízdu na kole a posílit svou sebedůvěru. Zásadní je co nejdříve zapojit do procesu všechny zainteresované strany, především pak rodiče, což zvyšuje šance na dokončení programu.

Na jiném místě generální ředitelka ECF Jill Warrenová moderovala zasedání k tématu Taktický urbanismus, zaměřené na vytrvalost a silné organizační taktiky, tolik nutné pro úsilí o rozvoj cyklistiky ve městech prostřednictvím kulturních změn a dočasné infrastruktury.

Odborná zasedání se zabývala daty v cyklistice a metodikou pro hodnocení bezpečnosti cyklotras s využitím Evropského certifikačního standardu [3] (ECS) – ten umožňuje hodnocení cyklotras v celoevropském měřítku na základě srovnatelných údajů ze států, které jsou v oblasti rozvoje cyklistiky na velmi odlišných úrovních.

Spotlight Session: Přerozdělení veřejného prostoru v evropských městech

Rozdělení veřejného prostoru, to je pro většinu měst zásadní problém, protože dostupný prostor je vzácným zdrojem. Členové sítě ECF Města a regiony pro cyklisty dnes přišli na paralelní zasedání diskutovat o otázce: Jak by města měla přerozdělit svůj prostor?

Síť ECF ukázala svou sílu v rozmanitosti – mluvčí pocházeli z řady úspěšných cyklistických měst včetně Curychu, Groningenu, Kodaně, Helsinek, Slovinska a ze španělské sítě cyklistických měst (Red de Ciudades por la Bicicleta).

Ústředním tématem diskuze byla nutnost rozloučit se s plánováním zaměřeným na auta a posunout se od funkčnosti k obyvatelnosti. Například Oskar Kaupinmäki vysvětlil, co přináší přístup, který v oblasti plánování rozvoje města zvolili v Helsinkách a který do centra plánování staví člověka - cyklistická doprava je nyní zohledněna ve veškerém dopravním provozu ve městě a posuzování dostupnosti se provádí z hlediska proudu lidí, nikoliv z hlediska proudu motorových vozidel.

S dalším důležitým bodem vystoupil Nacho Tomás Ruiz, který přítomným představil přehled srovnání různých přístupů k veřejnému prostoru na území Španělska, kde v současnosti mnohá města zavádějí nízkoemisní zóny jako součást strategie pro lepší kvalitu ovzduší, méně dopravních zácp a rozvoj cyklistiky jako alternativního způsobu dopravy ve městech.

Plenární zasedání 2: Strategie pro rozvoj cyklistiky – od národních strategií k opatřením snižujícím intenzitu motorové dopravy

V závěru dne se delegáti znovu shromáždili, aby od celé řady vysoce postavených řečníků vyslechli, čeho lze dosáhnout díky implementaci plánů na mezinárodní, národní a místní úrovni.

Georges Gilkinet v přímém přenosu z Bruselu prohlásil, že si Evropská unie nemůže dovolit ignorovat bezemisní dopravní prostředek, jakým jízdní kolo je. Vzhledem k tomu, že v roce 2024 bude Belgie předsedat Radě EU, „je zcela přirozené, že jsem požádal evropského komisaře Valeana, aby se rok 2024 stal rokem cyklistiky“. Zavtipkoval a v závěru učinil před publikem závazek, že „jako ministr pro mobilitu udělám vše pro to, aby se cyklistika dostala do centra diskuze.“ Pro jistotu se rozloučil slovy „Ať žije cyklistika!“.

Řečníci, kteří následovali, vyjádřili ambice proměnit celé státy v národy, které dojíždějí do práce či do školy na kole, i odhodlání postavit se silnému proudu reklamních kampaní automobilového průmyslu. Simona Larghettiová z Boloně vášnivě obhajovala demokratizační účinek omezení rychlosti ve městech na 30 km/h, které je podle ní zásadní „způsob, jak adaptovat ulice pro život“ a bojovat proti „automobilové toxicitě ve městech“.

Komunikace je klíčová. Jak Simona, tak Filip Watteuw, místostarosta Ghentu, popisovali tvrdý odpor, kterému museli čelit poté, co se opatření dostala v návrhu na místní úroveň. Oba však zopakovali, že je nutné držet kurz, jasně komunikovat a nezapomenout, že „vždycky dobře víte, kdo je proti, ale obvykle podceňujete, kolik lidí je pro“.

To nejlepší z ostatního programu

V nabitém programu konference bylo téma parkování jízdních kol jako katalyzátor, protože vysoké počty cyklistů ve městech byly v centru pozornosti. Zástupci průmyslu i měst zdůrazňovali nutnost většího počtu parkovacích míst jako prevence krádeží a podpora těch, kdo chtějí na kole jezdit častěji. Rušení parkovacích míst pro auta a jejich nahrazení cyklostojany hájil nizozemský Utrecht, s důrazem na význam dostupnosti.


Představujeme Ceny ECF 2022….

Letos vyhlásí ECF čtyři vítěze s cílem podpořit a propagovat osvědčenou praxi v oblasti  rozvoje cyklistiky a upozornit na zásadní úspěchy ve světě každodenní cyklistiky.

 * Cena pro zaměstnavatele vstřícného k cyklistům, kterou laskavě sponzoruje JobRad “We get people cycling”
* Cena za zlepšení cyklistiky, kterou laskavě sponzoruje Eco-Counter
“Providing communities with the necessary tools to collect and communicate the data they need.”

Video z prvního dne je možné shlédnout zde.
Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)