Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Publikace na téma sdíleného prostoru

04. 07. 2022

Hlavní město Praha, oddělení rozvoje dopravy se obrací na odborníky v oblasti dopravy a mobilty s žádostí o názor na publikaci, která řeší veřejný prostor.

Na území hl. m. Prahy v posledních letech existuje množství různorodých požadavků, které má veřejný prostor splňovat a jak má vypadat. Na druhé straně pak stojí limity, prostorové nebo legislativní. Ve spolupráci s externími odborníky Vojtěchem Novotným a Karlem Hájkem se oddělení rozvoje dopravy rozhodlo prověřit možnost zavedení sdíleného prostoru (zóna setkávání) v podmínkách ČR, který je v západní Evropě standardním řešením veřejného prostoru. Představuje zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů, zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zároveň zachování dopravní funkce. O výstupy této spolupráce se chce oddělení rozvoje dopravy podělilt, proto v příloze naleznete souhrnnou publikaci, kterou pro své potřeby neváhejte využít. Zahrnuje nedůležitější poznatky z rešerše zahraniční praxe a návrh implementace do legislativy, norem a technických podmínek v podmínkách ČR.

Oddělení rozvoje dopravy bude rádo, pokud se podělíte o názor na problematiku sdíleného prostoru. Stejně tak ocení zpětnou vazbu v tom smyslu, jak tuto problematiku vnímáte v prostředí vašeho města, případně i konkrétní příklady lokalit, kde by mohla zóna setkávání dobře fungovat. Nebráníse ani konstruktivní kritice. Materiál můžete poskytnout i vašim kolegům.

 V tuto chvíli je snahou materiál i myšlenkou samotnou šířit v rámci struktury odborné veřejnosti, a to pochopitelně i mimo Prahu, aby byla využitelná i pro jiná města a jejich potřeby. Cílem je plnohodnotné začlenění do platné legislativy, aby bylo možné s touto možností pracovat a ve vhodných lokalitách takový dopravní režim navrhovat a následně i realizovat.

Prověření možnosti implementace sdíleného prostoru také vychází z Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a je tedy naplňováním konkrétního opatření.

V publikaci naleznete také kontakt na zpracovatele, který v případě potřeby můžete využít. Publikaci máme k dispozici i v tištěné podobě a budeme se snažit ji, šířit např. na společných konferencích.

Kontakt pro diskusi:

Mgr. Jaroslav Mach, vedoucí oddělení rozvoje dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 286


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)