Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nová partnerství v rámci Městské agendy pro EU

18. 07. 2022

Od 20. července až do 16. září se mohou města a jejich sdružení, členské státy, partnerské státy, regiony a další organizace zapojit do vytvoření dvou nových tematických partnerství v rámci Městské agendy pro EU: Udržitelný cestovní ruch a Zelená/ekologická města.

Města spotřebovávají více než dvě třetiny energie a jsou zodpovědná za více než 70 % globálních emisí skleníkových plynů. I proto Evropská unie (EU) věnuje takovou pozornost rozvoji měst a jejich cestě ke klimatické neutralitě. Městská agenda pro EU řeší problémy prostřednictvím partnerství mezi městy, Evropskou komisí, dalšími institucemi a orgány EU, vládami členských států a dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou nevládní organizace.

Společně vypracovávají akční plány, jejichž cílem je:

  • Zlepšit stávající právní předpisy týkající se městských oblastí a městských výzev,
  • podporovat a zlepšovat zdroje financování městských oblastí,
  • sdílet a rozvíjet znalosti (údaje, studie, osvědčené postupy).

 

Městská agenda pro EU již dříve představila 14 tematických partnerství na městská témata, která byla ustanovena v Amsterodamském paktu.

Aktualizace Městské agendy pro EU podle Lublaňské dohody přijaté v listopadu 2021 navrhuje vznik dvou nových tematických partnerství v roce 2022, jedno pro Udržitelný cestovní ruch a jedno pro Zelenější města.

 

.Výzva zaměřená na výběr partnerů, je otevřena do 16. září 2022, 18:00 (SEČ) Přihlášku a další podrobnosti je možné nalézt v anglickém jazyce online na:Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)