Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

ECF napsala dopis ministrům dopravy zemí EU: Využijte příležitosti a zrychlete rozvoj cyklistiky ve vaší zemi

20. 09. 2022

ECF: Právě teď je čas investovat do rozvoje cyklistiky

V žádné jiné době nebyla cyklistika pro naši mobilitu tak naléhavou prioritou jako v současnosti. Domníváme se, že právě teď nastala pro členské státy EU mimořádně vhodná příležitost k tomu, aby ukázaly obnovenou politickou vůli, přijaly nové strategie a upravily rozpočty pro mobilitu tak, abychom mohli začít využívat všechny benefity, jež rozvoj cyklistiky přináší nejen lidem a městům, ale i životnímu prostředí a klimatu.

Tuto mimořádnou příležitost demonstrují čtyři příklady ze současnosti:

 • Projev, který výkonný místopředseda Frans Timmermans pronesl 30. června na cyklistickém summitu v Kodani, kde podpořil závazek spolupracovat s Evropským parlamentem na Evropské deklaraci o rozvoji cyklistiky v evropských státech.
 • Evropská deklarace o cyklistice, kterou vyhlásilo šest evropských ministrů dopravy a jejímž cílem je usnadnit přípravu a realizaci Cyklostrategie EU, díky níž má dojít ke zvýšení podílu cyklistiky na přepravě i její průmyslové síly v celé Evropě.
 • Nový rámec EU pro městskou mobilitu, který Evropská komise představila v prosinci 2021 a jehož ambicí je v evropských městech upřednostňovat udržitelné druhy dopravy.
 • Doporučení Evropské komise a Mezinárodní energetické agentury evropským vládám, aby zvýšily poptávku po cyklistické dopravě s cílem rychle snížit poptávku po fosilních palivech a pomoci občanům dosáhnout rychlých úspor energie.

ECF vyzývá všechny členské státy EU, aby využily příležitost a učinily následující kroky:

 1. podepsání Evropské deklarace o cyklistice, jejíž vznik iniciovalo šest států EU
 2. implementace nového Rámce pro městskou mobilitu
 3. využití programu REPowerEU k investicím do intenzivního rozvoje cyklistické dopravy s cílem urychlit úspory energie

1) Připojení k Evropské deklaraci o cyklistice

Podpis pod touto deklarací je pro členský stát důležitým způsobem, jak demonstrovat svůj závazek, že pomocí Cyklostrategie EU bude zvyšovat podíl cyklistiky na dělbě přepravní práce, což je jeden z klíčových požadavků deklarace. Nová Cyklostrategie EU by celé Evropské unii umožnila naplno rozvinout své schopnosti a plně využít politické a finanční nástroje k podpoře budování nové infrastruktury v evropských městech, k posílení poptávky po cyklistice a plnému zapojení cyklistiky do našeho úsilí o dosažení cílů evropské dohody Green Deal.  

2) Implementace nového Rámce EU pro městskou mobilitu

Nový Rámec pro městskou mobilitu, který vydala Evropská komise, je dosud nejambicióznější strategií EU v oblasti cyklistiky. Jeho implementace by měla ve městech EU proběhnout rychle, aby bylo možné využít všech společenských přínosů cyklistiky. V prvním kroku by členské státy EU měly navrhnout systémy pro lepší sběr dat o cyklistice. Za tímto účelem vyzýváme vlády členských států, aby:

 • Určily kontaktní místa pro sběr dat o cyklistice, aby všechna potřebná data byla k dispozici na jednom místě
 • Definovaly indikátory pro kvalitní sběr dat, jako například:
  • Podíl cyklistické dopravy na přepravě v rámci systému mobility v daném státě
  • Počet kilometrů ujetých na jízdních kolech za jeden rok
  • Počet cyklistů, kteří byli usmrceni nebo vážně zraněni při dopravních nehodách nebo srážkách na pozemních komunikacích
  • Počet kilometrů stávající cyklistické infrastruktury a její typy

3) Urychlení investic do cyklistiky v rámci programu REPowerEU

Několik opatření, která ECF a její partneři prosazovali, bylo zmíněno ve zprávě REPowerEU a v doprovodné zprávě EU o úsporách energie, jako například finanční pobídky k nákupu jízdních kol a investice do nové infrastruktury.

Aby bylo možné výše uvedené co nejrychleji realizovat, správní a samosprávní orgány na celostátní, regionální a místní úrovni musí urychleně navýšit rozpočtové prostředky na cyklistickou dopravu čerpáním z fondů EU. Mezi ně patří např.:

 • Plány na podporu oživení a odolnosti: Přestože analýza ECF zjistila, že členské státy vyčlenily na investice do cyklistiky 1,7 miliardy eur, vlády musí investovat více, aby rychle vyvolaly potřebný rozsah změn.
 • Víceletý finanční rámec (2021-2027): S ohledem na současnou energetickou krizi a příležitost k posílení cyklistické dopravy se domníváme, že členské státy v celé EU musí v rámci víceletého finančního rámce investovat 10 miliard eur, aby došlo ke skutečně masivnímu rozšíření cyklistiky.

Věříme, že jako ministři dopravy přijmete strategická rozhodnutí a investice, které pomohou vašim zemím i celé EU naplnit klimatické cíle a zajistit mimořádné výsledky pro občany.

ECF se těší na spolupráci se všemi ministry dopravy EU při dosahování těchto cílů.

Září 2022

Philip Amaral, ředitel pro strategie a rozvoj, p.amaral@ecf.com


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)