Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vyhlášení výzev v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027

11. 10. 2022

Dne 11. 10. 2022 byly vyhlášeny výzvy v aktivitě Infrastruktura pro cyklistickou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027: 

Seminář pro žadatele k uvedeným výzvám se uskuteční online ve středu 26. října 2022 od 9:00. Informace o semináři včetně registrace naleznete na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/35-36-40-41vyzva-cyklodoprava-bezpecnost-26102022

Výstavba a rekonstrukce cyklostezek i jejich doprovodné infrastruktury. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Připravené jsou téměř 3 miliardy korun, čímž se IROP 2021 – 2027 stává dosud největším programem na podporu cyklodopravy v České republice.

„Díky právě vyhlášeným výzvám přispějeme k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Zrekonstruujeme a postavíme nové cyklostezky, které mohou sloužit nejen k rekreačním účelům, ale také k bezemisnímu dojíždění do zaměstnání, škol nebo za službami. Propojíme hlavní trasy cyklistické dopravy v Česku,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy kromě toho podpoří také doprovodnou cyklistickou infrastrukturu. Jedná se zejména o parkovací místa pro kola a odpočívky u nově budovaných cyklostezek nebo u již existující hojně využívané cyklistické komunikace.

Výzva č. 35 je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a má stanovenou částku 1,8 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Výzva č. 36 se zaměřuje na projekty na území přechodových regionů, pro které má připraveno téměř 1,2 miliardy z EFRR.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Zdroj MMR

 


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)