Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nový manuál usnadní zástupcům měst přípravu technické specifikace a zpracování SUMP.

03. 01. 2023

Předpokladem zpracování kvalitního a efektivního plánu udržitelné městské mobility je zadání s jasně specifikovanými požadavky, které nastaví proces přípravy finálního dokumentu. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo v rámci projektu CLIMASUM (Climate Mitigation Through Sustainable Urban Mobility) publikaci „Manuál ke zpracování technické specifikace plánu udržitelné městské mobility“. Ta pomůže zástupcům měst, která chtějí zpracovat nebo aktualizovat plán udržitelné městské mobility, při určování toho, co požadovat při zadávání zakázky v rámci technické specifikace. Kromě měst ji využijí také zpracovatelé a další odborníci v oblasti městské dopravy a mobility, kteří se podílejí na zpracování a implementaci plánu.

Kvalitně zpracovaná technická specifikace plánu udržitelné mobility pomůže zlepšit postavení měst vůči zpracovatelům plánu – pokud obsahuje konkrétní a detailní požadavky, má město vetší jistotu, že zpracovatel zadání skutečně naplní a nezvolí jednodušší, ale z hlediska města méně přínosná řešení. Platí to samozřejmě i naopak. Postupuje-li zpracovatel podle dobře zpracovaného zadání, nemusí se obávat nerealistických nebo neúčelných požadavků ze strany zadavatele. Nový manuál nenahrazuje stávající metodiky pro přípravu plánu udržitelné mobility, ale je doplňující příručkou, která si klade za cíl přispět ke zvýšení a sjednocení kvality plánování v České republice.

Publikace poskytuje informace o současném stavu plánování v České republice a v Evropě, požadavcích dostupných metodik na technické specifikace a data, analýzu jejich zohlednění v technických specifikacích a výsledných dokumentech. V neposlední řadě nabízí i ukázky návrhu samotné technické specifikace sestávající z detailního rozboru jednotlivých částí a toho, co by v nich mělo být požadováno.Projekt CLIMASUM je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), nástroje financování projektu německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Je řešen v rámci konsorcia partnerů z Chorvatska (ODRAZ), České republiky (CDV) a Bosny a Hercegoviny (CZZS). Jeho cílem je seznámit samosprávy v těchto státech (a dále na Slovensku a ve Slovinsku) s plány udržitelné městské mobility (SUMP) a nabídnout jim metodické nástroje pro jejich zpracování a implementaci.

Manuál ke stažení zdarma naleznete zde: https://www.shopcdv.cz/cs/manual-pro-zpracovani-technicke-specifikace-planu-udrzitelne-mestske-mobility

Zdroj informace: www.cdv.cz


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)