Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Program Bezpečné cesty do škol

18. 01. 2023

Celkem tři pražské školy či školky, které podají přihlášku do 24. února 2023, budou vybrány k účasti v programu Bezpečné cesty do školy. Organizace Pěšky městem jim ve spolupráci s dopravními odborníky pomůže navrhnout a zrealizovat nové dopravní řešení pro jejich školu. Program pomáhá řešit nebezpečnou dopravní situaci v okolí škol.

Každý čtvrtý školák je dnes dovážen do školy autem. Okolí škol ale v drtivé většině případů nejsou projektována na takové dopravní zatížení. Zácpa se tvoří především v době před vyučováním a po jeho skončení. Situace připomínající pražskou magistrálu ve špičce s několika uzavírkami je pro děti stresující, neprospívá jejich psychickému ani fyzickému zdraví. U škol už došlo i k několika srážkám, kdy především couvající auta nevidí děti, které se za nimi snaží přejít směrem ke škole.

Program Bezpečné cesty do školy koordinuje organizace Pěšky městem ve spolupráci s hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi od roku 2002. Zrealizována už byla stovka dopravně-inženýrských opatření nebo stavebních zásahů v okolí pražských škol.

Nestavební řešení zahrnují např. realizaci tzv. školní ulice. Využívané je i zklidnění dopravy pomocí retardérů či osazení nových dopravních značek se sníženou rychlostí. Efektivní jsou i ostrůvky z tzv. lega, které rozšiřují chodníky oproti pozemním komunikacím.

Program je otevřený všem mateřským, základním a středním školám se sídlem v Praze, mohou se do něj hlásit do 24. 2. 2023. Školy, kterým program pomůže s dopravním řešením, se vybírají na základě deklarovaných kritérií, mezi která patří například dopravní zatížení lokality, zapojení projektu do výchovně vzdělávacího procesu školy nebo spolupráce školy s rodiči i městskou částí.

Vybrané školy získají odbornou analýzu dopravy v ceně 80 000 Kč s návrhy na ideální opatření ke zklidnění dopravy. Z dotazníkového šetření se navíc dozví, jak se děti do jejich školy dopravují a jak by si svoje cesty do školy ideálně představovaly. Prostor k vyjádření dostanou i rodiče a učitelé. Výsledkem programu je především školní plán mobility, který škole pomůže podporovat aktivní a šetrnou mobilitu žáků.

Pro aktuální informace sledujte www.peskymestem.cz a sociální sítě.


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)