Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Webová aplikace OBCEPRO

19. 01. 2023

V souvislosti s evropskými fondy je nutné připomenout, že každá obec by měla mít zpracovaný svůj strategický plán obce.

Obce mohou v tomto kontextu využít stránky webové aplikace OBCEPRO, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Webová aplikace je pomocníkem v tvorbě Programu rozvoje obce, která uživatele provází obsahem a strukturou dokumentu, ale nabízí mu i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podpůrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů. Aplikaci vytvořilo a provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Více: https://www.obcepro.cz/


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)