Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Studie pro řešení mikromobility v Plzni

25. 01. 2023

Statutární město Plzeň schválilo Studii pro řešení mikromobility v Plzni (zkráceně Studii mikromobility). Schválený dokument analyzuje stávající situaci v Plzni a srovnává ji s jinými městy u nás i v zahraničí a na základě již vyzkoušených postupů navrhuje tzv. měkká i tvrdá opatření, která mají pomoci integrovat prostředky mikromobility do dopravy ve městě.

Jde zejména o:

  • řešení mikromobility ve veřejném prostoru,
  • integraci mikromobility a veřejné dopravy,
  • mikromobilitu jako alternativu individuální automobilové dopravy,
  • pravidla provozování sdílených prostředků mikromobility ve městě,
  • komunikaci města s veřejností v oblasti mikromobility s vysvětlováním jejích benefitů.

Město dosud nemělo schválený dokument, který by se podrobněji věnoval oblasti mikromobility a hlavně jejím novým dopravním prostředkům. Studie je v souladu s nyní platnými dokumenty pro řešenou oblast mikromobility, tedy s cyklogenerelem a Plánem udržitelné mobility města Plzně.

Správa veřejného statku města Plzně má do půl roku radě města předložit plán navrhovaných opatření vyplývajících ze schválené Studie mikromobility. Efektivní řešení mikromobility ve městě přispívá totiž nejen lepšímu ovzduší, ale při jejím masivnějším rozvoji také ke zrychlení motorové dopravy (ti, co přesednou z aut na kola atd. totiž sníží kongesce).

Studie pro řešení mikromobility v Plzni byla vytvořena v úzké spolupráci s pracovním týmem Technického úřadu Magistrátu města Plzně, Správy veřejného statku města Plzně, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Další instituce byly osloveny v průběhu zpracování studie. Zadavatelem byla Správa veřejného statku města Plzně, zpracovatelem byla společnost GrantThornton.

Vysvětlení pojmů:

• Mikromobilita – doprava s použitím individuálních dopravních prostředků, jako jsou kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky, jednokolky, segwaye, skateboardy a longboardy atp.

• Kongesce – dopravní zácpy znemožňující plynulý provoz

Schválenou Studii pro řešení mikromobiity v Plzni si lze stáhnout pod článkem na stránkách Správy veřejného statku města Plzně, která ji zadávala:

https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/studie-mikromobility-ma-nastavit-pravidla-v-plzni.aspx


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)