Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Každé dítě potřebuje bezpečnou cestu do školy

27. 01. 2023

V České republice se problematikou bezpečných škol do škol zabývá organizace Pěšky městem. Do programu se mohou zapojit všechny mateřské, základní a střední školy na území hl. města Prahy do 24. 2. 2023. Podrobnosti najdete na tomto odkaze.

Podobnou iniciativu realizuje ve Velké Británii spolek SUSTRANS. Překlad jejich aktivit připravil spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Překlad článku:

Vedoucí odboru Sustrans pro změny chování a angažovanost Chris Bennett hovoří o potřebě bezpečných tras pro děti, které do školy chodí pěšky či jezdí na kole, a co pro to dělá Sustrans.

Zajištěním bezpečných tras umožníme dětem a rodičům nechat auto doma a vydat se do školy pěšky nebo na kole. Foto: Chris Foster

Před několika týdny jsem zažil jeden z těch zlomových okamžiků, kterými si projdou všichni rodiče – moje nejstarší dcera šla poprvé do školy. Byl to den plný emocí a stresu, naštěstí jednu věc jsme řešit nemuseli, a to dopravu. Naše cesta do školy vede místním parkem, stačí deset minut chůze a jsme tam. Mohli jsme si zvolit vlastní tempo, a tím jsme získali ideální čas k promluvě o případných obavách a starostech, které dceru v tento významný den mohly trápit.

Vytváříme přátelské prostředí

Ulice, na které se nachází základní škola mé dcery, je v době vyučování uzavřena pro motorovou dopravu. Hned na začátku dne, a pak i na jeho konci tak všichni rodiče i děti získávají čas a prostor vzájemně si popovídat a společně vytvořit velmi přátelské prostředí. Na základě rozhovorů s přáteli a sledování naší práce napříč celým Spojeným královstvím jsem však zjistil, že tuto pozitivní zkušenost zdaleka nesdílí všechny děti a rodiče.

Pro mnoho rodičů je naopak cesta do školy tou nejvíc stresující částí dne, přičemž 84 % nechce děti ráno vozit do školy autem. Jak ukazují výzkumy, počet rodičů, kteří své děti dopravují do školy aktivně, i přesto trvale klesá.

Díky naší práci na základních školách víme, že se děti chtějí dopravovat aktivními způsoby, největší překážkou jsou však obavy o jejich bezpečnost. Podle naší nejnovější celostátní studie pouze 29 % obyvatel považuje míru bezpečnosti dětí během jízdy na kole za dobrou. Pohybujeme se tedy v začarovaném kruhu, kdy se řada rodičů obává, že jízda na kole nebo chůze do školy je pro děti příliš nebezpečná kvůli hustému provozu na komunikacích, a tak je do školy vozí autem. Tím ovšem situaci jen zhoršují.

81 % domácností se nachází ve vzdálenosti do 800 m od základní školy, což je ideální pro chůzi nebo jízdu na kole – a pokud by si děti samy mohly vybrat, volily by aktivní dopravu.

29%

lidí si myslí, že úroveň bezpečnosti pro dětskou cyklistiku je dobrá.

84%

rodičů nechce děti ráno vozit do školy autem.

Budujeme důvěru a lepší stezky

Naše práce ve školách naznačuje odpověď na otázku, jak tuto situaci řešit. V rámci námi pořádaných setkání mohou děti i rodiče získat dovednosti a sebedůvěru, které potřebují k aktivní dopravě do školy a ze školy. Jde o výcvik jízdy na kole, údržbu jízdního kola i cyklojízdy s průvodcem. Naším cílem je vytvořit kulturu, v níž aktivní mobilita bude vždy první volbou.

Vedle posilování sebedůvěry se snažíme zlepšovat veřejný prostor v daných lokalitách tak, aby chůze a jízda na kole byla pro všechny příjemnější. Poté, co jsme nedávno dobudovali cyklistické spojnice v blízkosti základních škol ve Skotsku, se dramaticky zvýšil podíl aktivních cest do škol. V Anglii se díky našemu programu Spojujeme komunity počet dětí využívajících k cestě do školy cyklostezky zvýšil o 151 %.

Tvoříme bezpečné školní ulice

Na přímém řešení problematiky bezpečných cest do škol rovněž spolupracujeme s místními samosprávami v celém Spojeném království. Je jasné, že pokud chceme zvýšit počty dětí, které se dopravují aktivně, musíme jim k tomu zajistit bezpečné podmínky. Právě o to se snaží náš program Školní ulice. Ve spolupráci se školami a místními úřady omezujeme motorovou dopravu v ulicích před branami škol, a to alespoň v době před začátkem vyučování a po jeho ukončení. Na ulici jsou umístěny výstražné značky a stane se přístupnou jen pro chodce a cyklisty. Vjezd mají samozřejmě povolen místní rezidenti a osoby s postižením.

Tento přístup testuje stále větší počet měst a obcí v naší zemi. Náš poslední projekt Školní ulice proběhl v Oxfordu, kde došlo k 11% navýšení podílu aktivní mobility na přepravě. Současně se nám již podařilo dokázat, že uzavření ulic v rámci projektu nevede pouze k přesunutí provozu do okolních ulic, ale především k celkovému poklesu intenzity motorové dopravy.

Pohled do budoucnosti

Od zahájení programu se podařilo podpořit realizaci více než 500 školních ulic. Nyní potřebujeme, aby toto opatření, které prokazatelně zvyšuje podíl aktivní mobility do škol a zlepšuje celkovou pohodu všech zúčastněných, podpořila vláda, aby se zasadila o jeho masové rozšíření po celé zemi. Vzhledem k tomu, že dcera chodí do školy pravidelně, je pro nás všechny velmi uklidňující mít k dispozici bezpečnou a klidnou trasu. Díky další podpoře se podobná zkušenost může týkat i dalších dětí a rodičů.

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2022/september/all-children-need-a-safe-route-to-school/


Štítky: Děti (Občan, tag38)