Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský parlament vyzývá k zdvojnásobení objemu cyklistiky v Evropě do roku 2030

04. 03. 2023

Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují důležitost cyklistické dopravy a vyzývají k jejímu zvýšení. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. vám přináší překlad tiskové zprávy Evropské cyklistické federace, která informuje o přijetí rezoluce o zdvojnásobení objemu cyklistické dopravy do roku 2030. Důsledkem této rezoluce by měla být větší podpora aktivního způsobu dopravy.

Rezoluce Evropského parlamentu o přípravě Cyklostrategie EU ukládá Evropské komisi, aby do roku 2030 v evropských zemích zdvojnásobila počet kilometrů ujetých na kole. Tato výzva znamená uznání cyklistiky jako plnohodnotného způsobu dopravy a klíčového průmyslového aktiva pro dosažení dlouhodobých cílů v oblasti klimatu a čisté výroby.

Rezoluce Evropského parlamentu, která byla ve Štrasburku dnes, 16. února 2023, přijata téměř jednomyslně, vymezuje 17bodový akční plán, jehož cílem je vybudovat další cyklistickou infrastrukturu, připravit v Evropě podmínky pro výrobu kol, komponentů a baterií, a také vytvořit dva miliony pracovních míst v "cyklistickém ekosystému", který zahrnuje výrobu, cestovní ruch, maloobchod, zdravotnictví a sport a který již dnes v Evropě zaměstnává jeden milion lidí.

Asociace na podporu cyklistiky jako Evropská cyklistická federace (ECF), Cycling Industries Europe (CIE), Konfederace evropského cyklistického průmyslu (CONEBI) a Evropská asociace výrobců jízdních kol (EBMA) s nadšením vítají rezoluci parlamentu a srdečně blahopřejí Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch k tomu, že pod vedením poslankyně Karimy Delliové tuto rezoluci prosadil.

Poslankyně Evropského parlamentu Karima Delliová uvedla: „Cyklistika přináší řadu výhod: zlepšuje zdravotní kondici, snižuje dopravní zácpy, zpříjemňuje život ve městech apod. Až dosud však ze strany institucí EU chyběl silnější signál, který by potvrdil zásadní roli cyklistiky pro naši společnost.“

Kevin Mayne, generální ředitel Cycling Industries Europe, komentuje: „Jde o významný krok kupředu pro koalici asociací, podniků, měst, regionů a vlád, které vyjadřovaly podporu Evropskému parlamentu při přípravě této rezoluce. Z pohledu našeho odvětví se jedná o nejkomplexnější podporu, jakou kdy instituce EU vyjádřily směrem k významu našeho odvětví.“

A zde jsou slova Jill Warrenové, generální ředitelky Evropské cyklistické federace: „Tato důležitá rezoluce, která reflektuje řadu našich dlouhodobých požadavků v oblasti podpory a politiky, představuje pro cyklistiku doslova klíčový milník. Tleskáme celému Evropskému parlamentu za to, že přijal Cyklostrategii EU, která může naplno uvolnit potenciál cyklistiky a umožnit, aby co nejvíc lidí v Evropě jezdilo na kole, a především, aby cyklistika pro ně byla bezpečná.“

Manuel Marsilio, hlavní manažer CONEBI, k tomu dodává: „Cyklistický průmysl, tedy výroba jízdních kol, elektrokol, součástek a příslušenství v evropských zemích, vítá výzvu Evropského parlamentu směrem k Evropské komisi a členským státům EU k vypracování Cyklostrategie EU: jedná se o historický podnět k dalšímu růstu celého odvětví a jasné uznání jeho klíčové role v ekosystému mobility, jenž je součástí průmyslové strategie EU.“

ECF, CIE, CONEBI a EBMA vítají výzvu k vytvoření Cyklostrategie EU a společně vyzývají Evropskou komisi, aby urychleně přijala opatření na základě obsáhlého seznamu politických doporučení, která učinil Evropský parlament.

Významní hráči na poli cyklistiky rovněž vyjadřují naději, že prozatím pouze navrhované vyhlášení roku 2024 Evropským rokem cyklistiky – což v současnosti podporuje řada členských států EU v rámci Evropské cyklistické deklarace – zafunguje jako motivace pro národní vlády k přijetí dalších opatření, např. snížení sazby DPH, znásobení iniciativ podporujících cyklistiku, nebo k zopakování úspěšného příběhu reindustrializace „Portugal Bike Valley“ i v dalších regionech Evropy, to vše s cílenou podporou z evropských programů financování.

Rezoluce Evropského parlamentu o Cyklostrategii EU není právně závazná, je však klíčovým dokumentem pro utváření budoucích politických priorit a rozhodnutí, za něž může Parlament činit Evropskou komisi odpovědnou. Rezoluce vyzývá k celé řadě opatření, která umožní a urychlí rozvoj cyklistiky, včetně následujících:

  • Výrazně zvýšit investice do bezpečné a oddělené cyklistické infrastruktury a začlenit cyklistickou dopravu do městského rámce.
  • Zohlednit cyklistickou dopravu při budování nebo modernizaci infrastruktury Transevropské dopravní sítě (TEN-T).
  • Začlenit cyklistický průmysl do ekosystému mobility v rámci průmyslové strategie EU.
  • Podporovat výrobu jízdních kol a jejich komponentů "Made in Europe".
  • Umožnit vznik dalších vysoce kvalitních ekologických pracovních míst v cyklistickém průmyslu.
  • Zvýšit dosažitelnost a cenovou dostupnost jízdních kol.
  • Urychlit rozvoj evropské sítě cyklotras EuroVelo a jejích 17 tras.
  • Propagovat a podporovat pracoviště přátelská k cyklistům.
  • Zajistit bezpečné a zabezpečené parkování jízdních kol a nabíjecí kapacitu pro elektrokola.
  • Vyhlásit rok 2024 Evropským rokem cyklistiky.

Rezoluce Evropského parlamentu navazuje na slib poslankyně Evropského parlamentu Karimy Delliové o vytvoření evropské deklarace o cyklistice, který učinila loni v červnu na Dnech propojení Evropy v Lyonu a zopakovala o den později na cyklistickém summitu, jenž jako předvoj Grand Départ Tour de France uspořádalo město Kodaň. Výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans na stejné akci v Kodani přislíbil svou podporu a potvrdil, že EU musí hrát roli při formulování cyklistické politiky: "Musíme podporovat další a nová opatření pro rozvoj cyklistiky v Evropě."

Mezitím se napříč členskými státy EU stále zvyšuje tlak na strategičtější přístup k rozvoji cyklistické dopravy. K dnešnímu dni 11 zemí EU podepsalo Evropskou deklaraci o cyklistické dopravě, která vyzývá k vytvoření akčního plánu EU, zaměřeného na upřednostnění cyklistické dopravy. Vlastní národní cyklistickou strategii nebo podobný politický dokument má 12 členských států EU. Celkem tedy 17 členských států, což je jasná většina, buď podepsalo Evropskou cyklistickou deklaraci, nebo má v současné době platnou národní cyklistickou strategii, nebo obojí. 

Zdroj: Tisková zpráva ECF


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)