Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Životní náklady: ekonomické přínosy pěší a cyklistické dopravy

05. 03. 2023

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. vám přináší překlad článku z Velké Británie o tom, že aktivní mobilita je nejen zdravá, ale také šetří peníze. V době rostoucích nákladů by pěší a cyklistická doprava mohla pomoci nízkopříjmovým skupinám snížit své výdaje. Tato část společnosti nepovažuje cyklistickou dopravu za příliš bezpečnou. Autor článku proto přichází s návrhy, jak ji zvýšit a zatraktivnit tím tento levný způsob přepravy. Originál článku můžete nalézt ZDE.

Spojené království čelí nejhorší krizi životních nákladů za mnoho let. Rychle rostoucí ceny energií, potravin i dopravy jsou důvodem, proč se řada lidí ocitá ve finanční nouzi. Naše vláda dává přednost růstu, musí však také zajistit lepší podporu lidem, především těm s nízkými příjmy a ohroženým chudobou. Trvalá podpora aktivní mobility je nástrojem, který může pomoci.

Náklady na provoz automobilu se pro mnoho lidí stávají finančně neúnosné, a to je ohrožuje dopravní chudobou. Je zcela zásadní, abychom lidem s nízkými příjmy umožnili chodit pěšky a jezdit na kole všude tam, kam se nutně potřebují dostat. Stejná opatření však umožní ušetřit peníze i těm, kdo auto mají, protože ho nebudou muset vždy nutně použít. Proto vyzýváme vládu Spojeného království, aby neustávala v mnohaletých investicích na podporu rozvoje cyklistické a pěší dopravy. Náš dopravní systém se díky tomu stane dlouhodobě udržitelnějším a odolnějším.

Pěší a cyklistická doprava jsou přínosem pro lidi i ekonomiku

Existují jasné důkazy o tom, že cyklistická a pěší doprava jsou pro ekonomiku přínosem. Cyklisté a chodci například mnohem víc utrácejí na hlavních třídách a v centrech měst, zvýšená fyzická aktivita jedinců zase šetří peníze ve státním zdravotnictví i zaměstnavatelům, ekonomicky výhodné jsou i menší dopravní zácpy.

Index pěší a cyklistické dopravy společnosti Sustrans ukázal, že v roce 2021 pěší a cyklistická doprava generovaly ve sledovaných oblastech ekonomický přínos pro jednotlivce a společnost ve výši 6,5 miliardy liber*.

Extrapolací těchto čísel na celé Spojené království za předpokladu, že intenzity pěší a cyklistické dopravy jsou podobné, odpovídá celkovému ročnímu přínosu ve výši přibližně 36,5 miliardy liber.

Zajištěním podmínek pro snazší využití pěší a cyklistické dopravy dochází k významné a důležité pomoci lidem ve zvládání krize životních nákladů, a současně k rozvoji naší ekonomiky.

Leon Bentley, město Cambridge

Je mi 19 let a pracují jako svářeč/kovář. Bez možnosti dojíždět do zaměstnání na kole bych nemohl ani uvažovat o tom, že bych se o tuto práci ucházel. Dojíždím 17 km tam a 17 km zpět. Naplno využívám cyklistickou infrastrukturu uvnitř města Cambridge i v jeho okolí. Výhody cyklistiky prostupují do všech částí mého života, za což vděčím tomu, že jsem vyrůstal ve skutečně cyklistickém městě. 

Pěší a cyklistická doprava se musí dočkat zrovnoprávnění

Potenciál pro navýšení podílu cyklistické a pěší dopravy je značný. Existuje nespočet lidí, kteří by se chtěli dopravovat aktivnějším způsobem, brání jim v tom však nedostupnost jízdního kola, nekvalitní a nepřístupné chodníky nebo obavy o vlastní bezpečnost.

Ačkoliv obecně jsou jízda na kole a chůze levnější způsoby dopravy než jízda autem, pro mnoho lidí i koupě a údržba kola nebo zakoupení vhodných pomůcek pro mobilitu představují neúměrné náklady. A samozřejmě často narážíme na překážky v podobě nedostatečné bezpečnosti silničního provozu nebo subjektivního vnímání vlastní bezpečnosti. Až 74 % lidí v manažerských a odborných pozicích považuje lokalitu, kde žije nebo pracuje, za dobrou z hlediska bezpečnosti cyklistů, naproti tomu v nízkopříjmových skupinách je to pouze 41 % osob. 

Naše doporučení

Tato zpráva uvádí řadu doporučení, která by vláda Spojeného království, decentralizované správní orgány a odpovědné dopravní orgány měly realizovat s cílem pomoci lidem snížit náklady na dopravu; toho lze dosáhnout podporou přechodu k dopravě pěší a cyklistické.

1. Zavedení systému finanční podpory, který lidem usnadní cestu k využití pěší a cyklistické dopravy

Systém by měl zajistit podporu domácnostem ohroženým finančními problémy, především cíleně na nákup nebo opravu pomůcek potřebných pro chůzi nebo jízdu na kole. Poukázky by bylo možné uplatnit u maloobchodních prodejců a podpořit tak ekonomiku země. Bylo by vhodné zvážit i finanční podporu na pomůcky pro mobilitu jako vozíky pro osoby s tělesným postižením, hole atd. 

2. Založení zvláštního fondu pro chodníky s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost

Pro mnoho lidí je chůze nebo jízda na vozíku po vlastní čtvrti náročným úkolem. Potřebujeme zvláštní fond, který místním úřadům pomůže zlepšit kvalitu infrastruktury pro chodce, potřebujeme zajistit inkluzivní, bezpečné a přístupné chodníky.

3. Zákaz parkování na chodnících mimo ulice Londýna

Parkování na chodnících je diskriminující vůči uživatelům vozíků a dalších pomůcek mobility pro osoby s postižením, ale i vůči osobám se zrakovým postižením a mnoha dalším. Je nutné, aby vláda okamžitě jednala a parkování na chodnících zakázala. 

4. Zavedení zabezpečených parkovacích míst pro jízdní kola a další pomůcky mobility

Až 46 % obyvatel sociálních bytů nemá k dispozici vhodný prostor ke skladování jízdního kola. Rovněž řada osob s postižením mívá problémy s prostorem pro úschovu vozíku, skútru nebo speciálního jízdního kola. Je třeba zajistit bezplatné garážové stání nebo jiné skladovací jednotky, vhodné pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.

5. Začlenění městských částí pro chodce do plánovací politiky napříč celou zemí

Naše nedávná zpráva o čtvrtích pro chodce ukázala, že novou zástavbu často budujeme na nesprávných místech, příliš daleko od stávajících komunit a služeb a v příliš malé hustotě na to, aby bylo možné v nich zajistit potřebné služby a trasy veřejné dopravy. 

6. Zavedení standardní maximální povolené rychlosti 30 km/h v intravilánu

Zavedením standardních omezení rychlosti na 30 km/h ve všech obcích lze snížit dominanci motorových vozidel zejména ve znevýhodněných oblastech, kde rychlá doprava a parkování na ulici jsou běžné záležitosti, což zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody.

7. Zkoumání dalších možností podpory obyvatel

Existují i další možnosti, jak lidem pomoci snížit osobní náklady na dopravu, a státní správa i místní samosprávy by je měly rovněž prozkoumat:

  • Vybavit místní komunitní centra, která budou nabízet poradenství a podporu pro účely dopravy
  • Rozšířit cyklistický výcvik
  • Podporovat základní školy v úsilí o rozvoj pěší a cyklistické dopravy.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)