Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Spouštíme nástroj pro výuku o aktivní dopravě v souladu s novými školními osnovami ve Walesu

03. 03. 2023

Tento článek popisuje novou strategii podpory cyklistické dopravy mezi dětmi ve Walesu. Strategie má vést ke snížení automobilové dopravy v ranních dopravních špičkách a zároveň k podpoře zdravého životního stylu Waleských dětí. Spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. pro vás připravil překlad tohoto článku, který může inspirovat k podpoře cyklistické dopravy u dětí. Originální znění článku můžete najít ZDE

V rámci programu Aktivní cesty, který financuje velšská vláda, byl v souladu s novými školními osnovami Walesu vytvořen nástroj určený pro výuku tématiky cyklistické a pěší dopravy a dalších způsobů aktivní mobility. V minulém školním roce pomohla naše práce se školami na celém území Walesu zvýšit podíl aktivní dopravy o 24,6 % v době ranní dopravní špičky, a současně snížit podíl osobní automobilové dopravy o 29,9 %; věříme, že s pomocí našeho nového výukového nástroje bude tento trend pokračovat.

Aktivně do školy, Llangollen v Severním Walesu

Náš materiál je zábavným a poutavým nástrojem, který děti poučí o radosti a benefitech, které jim jízda na kole nebo chůze může přinášet. Koncept materiálu pomáhá budovat učitelské kapacity, nutné pro plánování a realizaci dovedností v kontextu aktivní dopravy. Materiál umí posílit zkušenosti dětí s jízdou na kole či koloběžce nebo s pohybem pěšky. Jedná se o užitečný doplněk k jakémukoliv nástroji, se kterým učitelé a učitelky v hodinách pracují.

Díky našemu materiálu budou děti schopny lépe uvažovat o přínosech cyklistické a pěší dopravy nejen pro životní prostředí, ale pro psychické a fyzické zdraví jedince. Absolvování výukových cest, které jsou součástí našeho nástroje, pomůže zformovat „zdravé a sebevědomé jedince, kteří jsou připraveni vést plnohodnotný život platných členů společnosti“ (Čtyři záměry, Školní osnovy pro Wales, 2022).

Témata pro výuku zahrnují mimo jiné:

  • Znečištění ovzduší
  • Bariéry a inkluze
  • Bezpečnější koncepce ulic
  • Bezpečné trasy
  • Uhlíková stopa
  • Náklady na dopravu
  • Zdraví a životní pohoda

Díky doplnění rámce digitálních kompetencí se můžeme podělit také o naše nové a inovativní digitální nástroje. Patří mezi ně nástroj pro komunitní mapování, jehož prostřednictvím se žáci mohou zapojit do aktivního cestování po trasách ve svém okolí.

 

Jak tento nástroj změní výuku ve školách

Nápad na numerickou aktivitu týkající se 20minutových čtvrtí, převzatý z nového materiálu pro děti a učitele.

Pro nás je aktivní doprava profesí, jsme odborníci, cílem našeho nástroje je však to, aby učitelé použili své schopnosti, dovednosti a zkušenosti a nástroj adaptovali tak, aby co nejlépe vyhovoval jejich žákům. Výukové cesty jsou cíleny na žáky základních škol, především 4.-6. třídy. 

Tento materiál poskytuje praktickou nápovědu a rozšiřující aktivity, které umožňují učitelům přizpůsobit obsah všem žákům ve třídách. Součástí materiálu je osm výukových cest zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti, osm na rozvoj matematické gramotnosti a osm na rozvoj digitálních dovedností (s příručkou pro učitele a nápady na aktivity); všechny jsou zaměřeny na téma aktivní mobility.

U každé výukové cesty je v příručce pro učitele uvedeno, kterého z následujících témat se týká:

  • průřezové dovednosti (čtenářská a matematická gramotnost nebo digitální kompetence)
  • rámcové postupové cíle
  • oblast učení a zkušeností

Formování kultury, která dětem usnadňuje pohyb pěšky, na kole nebo koloběžce

V našem programu Aktivní cesty, který financuje velšská vláda, pracujeme se školami na celém území Walesu s cílem vytvořit takovou kulturu, která bude podporovat děti v chůzi, jízdě na kole a dalších způsobech aktivní mobility. 

Aktivní mobilita, která vede k omezení počtu aut v ulicích měst a obcí, hraje významnou roli v boji s klimatickou změnou a v našem úsilí o snížení množství nečistot v ovzduší. Kromě toho je prospěšná pro fyzické zdraví dětí i rodičů a přispívá k jejich duševní pohodě.

Tento materiál jsme vypracovali na základě zpětné vazby od našich učitelů a pokynů od expertů, kteří pracují na školních osnovách. 

Učitelé v celém Walesu mají náš materiál k dispozici v angličtině a velštině.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Děti (Občan, tag38)