Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Parklety ve Vídni: Zelené parčíky pro sociální setkávání a udržitelnost

16. 06. 2023

Město Vídeň se v poslední době stále více zaměřuje na trvalejší úpravy svého veřejného prostoru, které přinášejí více trvalého mobiliáře, zeleně a stínových prvků. Jednou z iniciativ, která se v rámci této strategie prosazuje, jsou parklety - zelené parčíky, které slouží jako místa setkávání a příjemné oázy v jednotlivých vídeňských čtvrtích.

Parklety ve Vídni mají za cíl nejen vytvořit zelená setkávací místa, ale také přispět k udržitelnosti města. Zelené parčíky přinášejí do městského prostoru více vegetace a stínových prvků, které pomáhají regulovat teplotu, zejména v horkých letních dnech. Tyto prvky zlepšují kvalitu ovzduší, snižují hlučnost a vytvářejí příjemnější prostředí pro pěší a cyklisty.

Vídeň se dnes již může pyšnit mnoha úspěšnými příklady parkletů, které přinášejí významné vylepšení městského prostředí. Tyto zelené parčíky jsou umístěny ve strategicky vybraných částech města, kde se nachází vyšší koncentrace obyvatel a dochází ke zvýšenému pohybu lidí.

Parklety ve Vídni nabízejí různé možnosti využití. Mohou sloužit jako prostor pro posezení, odpočinek a relaxaci, a to jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Díky přítomnosti zeleně a stínových prvků poskytují příjemné prostředí i v horkých letních dnech. Jsou vhodným místem pro setkávání a komunikaci mezi lidmi, posilují sociální vazby a podporují komunitní život.

Foto: Daniel Auer/Lokale Agenda 21

  

Parklety také přinášejí ekologické a udržitelné výhody. Zvýšená zelená plocha v městském prostředí pomáhá snižovat tepelný ostrov efekt a zlepšuje kvalitu ovzduší. Rostliny a stromy absorbuje CO2 a produkují kyslík, čímž přispívají ke snižování emisí a zlepšování kvality životního prostředí ve městě.

Navíc, parklety podporují udržitelnou dopravu a pěší přístupnost. Často jsou umístěny na místech, která by jinak sloužila pro parkování vozidel. Tím vytvářejí příležitosti pro rozvoj cyklistické infrastruktury a podporu chůze. Vídeň se tak snaží omezit používání automobilů ve prospěch ekologičtějších způsobů dopravy.

Tato iniciativa je součástí rámcové strategie Smart City města Vídně, která si klade za cíl vytvořit životaschopné a sociálně inkluzivní město s dostatečným množstvím zelených a otevřených prostorů pro všechny obyvatele. Cílem je také zapojit občany do procesu rozvoje města a vytvořit silné komunity.

Foto: Tim Dornaus

 

Parklety ve Vídni spadají do působnosti vídeňské Místní agendy 21, která se pravidelně obrací na veřejnost, aby získala novou inspiraci a nápady pro tuto iniciativu. Místní obyvatelé mají možnost navrhovat a přispívat svými nápady a inovacemi. To vytváří pocit vlastnictví a zodpovědnosti vůči veřejnému prostoru a podporuje aktivní zapojení obyvatel do rozvoje města.

Webová stránka https://graetzloase.at/parklets poskytuje další informace o parkletech ve Vídni. Zde lze najít návody a tipy pro sestavení parkletů, které jsou vhodné i pro naprosté laiky. Stránka také poskytuje inspiraci a příklady již vytvořených parkletů ve městě.

Zdroj: Zahraniční kancelář města Vídně, https://graetzloase.at

Ilustrační foto: Tim Dornaus


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)