Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Silniční konference 2023: Více bezpečí pro pěší a cyklisty, nové pohledy na veřejný prostor ve městech

01. 07. 2023

Ve dnech 13. -14. června 2023 proběhla výroční 30. silniční konference, tentokrát v industriálních prostorách ostravského Trojhalí Karolina. Za spolek Partnerství pro městskou mobilitu se zúčastnili tři členové. Témata přednášek spadající pod Partnerství pro městskou mobilitu se týkala konkrétně cyklistiky a veřejného prostoru.

 

Silniční konference je platformou pro setkávání odborníků, přináší témata do veřejné debaty, shrnuje nejnovější poznatky z oboru za účasti zástupců veřejné správy, odborných organizací a akademické sféry a firem. 

 

 

Jednatel spolku PMM Jaroslav Martínek hovořil o tématu bezpečnější cyklistické infrastruktury v České republice pod hlavičkou Cyklovize 2030. „Cílem není jen vybudovat cyklostezku, ale především vytvořit bezpečnou dopravní síť pro cyklisty,“ vystihl svou představu Jarda Martínek. Jako zásadní označil spolupráci s kraji zejména kvůli strategickému plánování a návaznosti cyklostezek, ale i kvůli financování.

 

řednáška Jitky Vrtalové na téma: „Daří se nám měnit městskou mobilitu?“ informovala o evropských trendech a změně pohledu na městskou mobilitu. S tím souvisí i změny ve veřejném prostoru, které jsou klíčem ke změně dopravního chování i podle českých měst. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu usiluje o zviditelnění dobrých změn ve veřejném prostoru a oceňuje příklady dobré praxe Cenou Víta Brandy.

 

 

 Foto: archiv České silniční společnosti, Věra Hűbnerová, Jitka Vrtalová

Užitečné odkazy:


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)