Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Silniční zákon prošel Poslaneckou sněmovnou. Novinky se týkají i městské mobility

28. 06. 2023

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna, přinesla několik zásadních novinek. Pro řidiče znamená především zjednodušení bodového systému a zpřísnění sankcí za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Schválené znění také nově umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

  

 Fotografie: Jitka Vrtalová

 
S velkým očekáváním se čekalo, zda bude zachovaný také odstup 1,5 metru při předjíždění cyklistů a další pravidla pro jízdu na kole. Velká většina poslanců se vyslovila pro zachování bezpečného odstupu, proti hlasovalo pouhých 9 ze 175 přítomných

poslanců. Sněmovna se shodla na dodržení stávající praxe i u dalších pravidel pro jízdu na kole. Povinné přilby tak zůstávají pro osoby mladší 18 let, a použití cyklostezky je i nadále pouze doporučené a dobrovolné, nikoli povinné. Zpřísnění této úpravy podpořilo jen minimum poslanců. Podpora udržitelné mobility tak byla jednozačně znát napříč politickým spektrem.

 
Novela zákona přinesla ještě jednu novinku, která může městům rozšířit možnosti na proměnu veřejného prostoru. Schválený návrh zavádí nový dopravní režim „sdílená zóna". Jak s touto legislativní novinkou zacházet a jak jí využít, tomu se věnují semináře a setkání v druhé polovině roku.

 
Novela nyní poputuje k projednání Senátu. Pokud projde i zde a podepíše ji prezident republiky, bude platit od roku 2024.


Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)