Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Bezpečnost silničního provozu: Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů

06. 07. 2023

Bezpečnou vzdáleností při předjíždění cyklistů se zabývá řada evropských států. Její vymáhání značně komplikuje nedostatečná legislativa pro přeshraniční spolupráci. Spolek partnerství pro městkou mobilitu z.s. pro vás k tomuto tématu přeložil článek Evropské cyklistické federace. Originální text můžete nalézt ZDE.

 

Autor: Krezofen/ depositphotos.com

 

V tomto článku se podíváme na jeden z nejčastějších problémů cyklistů týkajících se bezpečnosti silničního provozu. Uvádíme stručný přehled toho, co země dělají pro prevenci těsného míjení při předjíždění cyklistů a co je třeba ještě udělat. 

 

Pro cyklisty je bohužel příliš těsné předjíždění, které řidiči volí pro vlastní pohodlí, běžnou, ne-li každodenní záležitostí. Kromě toho, že je to pro cyklistu děsivý zážitek, který přispívá k tomu, že si lidé dvakrát rozmyslí, jestli na kolo vůbec nasednou, představuje toto chování také vážné riziko nehod, které se s rostoucí rychlostí výrazně zvyšuje.

 

Co s tím dělají jednotlivé státy?

Některé země se snaží tomuto častému jevu čelit přijetím zákona o bezpečném odstupu při předjíždění. Tato ustanovení lze obvykle nalézt v předpisech o provozu na pozemních komunikacích.

Konkrétní přístup se v jednotlivých zemích liší. Například Irsko ohrožení cyklistů trestá (přičemž „ohrožení“ znamená 1 m pod 50 km/h a 1,5 m nad 50 km/h). Některé dopravní předpisy vyžadují různou vzdálenost v závislosti na tom, zda se manévr předjíždění provádí ve městě, nebo mimo něj, protože při vyšších rychlostech hrozí cyklistům větší nebezpečí. Belgie má v předpisech pouze 1 m ve městech a 1,5 m mimo města, zatímco Německo vyžaduje velkorysejší odstup 1,5 m ve městech a 2 m mimo ně. Nejčastěji používaná vzdálenost ve vnitrostátních předpisech je 1,5 m.

 

Také následky porušení zákona se v jednotlivých zemích a případech liší. V Německu jsou řidiči běžně pokutováni pouze částkou 30 euro, v případě ohrožení zranitelných skupin 80 euro. Neopatrní řidiči ve Velké Británii jsou obvykle pokutováni částkou kolem 100 liber (cca 115 €) - ve výjimečných případech však mohou být pokutováni až do výše 5 000 liber (cca 5 850 €). V zemích, které používají bodový systém za přestupky při řízení, jako je Německo a Velká Británie, hrozí řidičům často také určitý počet bodů v registru.

 

Otázka vymáhání

I když není pochyb o tom, že litera zákona se snaží cyklisty chránit, nejistota a nedostatky v jeho prosazování přetrvávají. Některé policejní složky používají kreativní řešení, jako je vlastní jízda na kole a zastavování řidičů, kteří nedodržují bezpečný minimální odstup. Častěji však mají vítané a potřebné změny zákona jen malý účinek, protože místní policie neřadí prosazování bezpečnosti cyklistů mezi své priority. Po změně politiky vzaly aktivistické skupiny v Rakousku věc do svých rukou a začaly samy měřit boční odstup. Výsledky jsou skličující, ale potvrzují to, co už mnozí cyklisté vědí z vlastní zkušenosti: dvě třetiny řidičů zákonem předepsaný odstup při předjíždění nedodržují.

 

Na úrovni EU se v současné době přezkoumává směrnice o přeshraničním vymáhání práva. Tato směrnice umožňuje výměnu informací mezi členskými státy o dopravních přestupcích spáchaných řidiči ve vozidlech registrovaných v jiném členském státě. Zjednodušeně řečeno to znamená, že přestupky "následují pachatele domů" a pokuta nebo body, které mu vznikly v jiném členském státě, se budou řešit v jeho domovině. V současné době se směrnice vztahuje na přestupky, jako je překročení rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu, ale Evropská komise chce v budoucnu zahrnout i "nebezpečné předjíždění". To by se samozřejmě mělo týkat i nebezpečného předjíždění cyklistů.

 

A co se chystá?

V mnoha zemích v Evropě i ve světě neexistují žádné zákony o minimálním bezpečném odstupu při předjíždění a legislativní situace je z hlediska odpovídající ochrany cyklistů stále velmi problematická. Právní předpisy pak musí doplňovat odpovídající donucovací opatření, která zdůrazní, že jejich nedodržení není pro cyklisty banální přestupek, ale otázka života a smrti. Jedním ze zajímavých nástrojů by mohlo být nahrávání videozáznamů uživateli jako způsob hlášení a stíhání případů nebezpečného předjíždění.

 

V ideálním případě by samozřejmě řidiči měli být poučeni o důležitosti bezpečného předjíždění cyklistů ještě před získáním řidičského průkazu – a zde je také evropský rozměr. V současné době se také aktualizuje směrnice o řidičských průkazech. ECF zastává názor, že předjíždění cyklistů by mělo být jednou ze základních dovedností, které se budoucí řidiči učí při skládání řidičských zkoušek, což se budeme snažit do nové legislativy začlenit. Klíčové poselství pro řidiče je následující: Pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost, nepředjíždějte vůbec.

 

Zdroj: Evropská cyklistická federace

Autor: Beate Schustová 


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)