Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Rekordní finanční prostředky na nové vídeňské cyklostezky

01. 08. 2023

Vídeň obdrží od Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu dosud největší finanční prostředky na rozvoj své cyklistické sítě. V následujících dvou letech bude město realizovat 50 nových cykloprojektů v hodnotě 57 milionů eur, přičemž ministerstvo zaplatí 50 % nákladů. Díky dlouhodobému úsilí o rozšiřování cyklostezek a podpoře ekologicky šetrné dopravy se jízda na kole ve Vídni stává stále populárnější. V prvním pololetí letošního roku zde projelo 5,62 milionu cyklistů, což je dosud nejvyšší zaznamenané číslo.

 

Vídeň získala rekordní finanční prostředky z programu Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu klimaaktiv mobil na další rozsáhlé investice do cyklistické infrastruktury. Ministerstvo ocenilo soustavné úsilí Vídně o rozšiřování cyklostezek a její dlouhodobou podporu ekologicky šetrné dopravy. Na 50 cykloprojektů v celkové hodnotě 57 milionů eur, které mají být realizovány v následujících dvou letech, získá město finanční dotaci ve výši 28 milionů eur.

 

Vídeň tak může navázat na svůj doposud nejúspěšnější projekt „ofenzivy cyklostezek“ z loňského roku, který přinesl působivé výsledky. Minulý rok postavila vídeňská radnice 17 kilometrů nové či vylepšené cykloinfrastruktury, realizovala 55 projektů a v porovnání s rokem 2020 pětinásobně navýšila investice v této oblasti na 26 milionů eur. I v příštích letech bude vídeňský magistrát pokračovat ve svých ambiciózních plánech na rozvoj cyklistické dopravy, které zahrnují například výstavbu cyklostezky směrem na jih od okružní třídy Ring přes 4. a 10. městský obvod až k hranicím města s Dolním Rakouskem nebo přeměnu ulice Argentinierstraße na cykloulici. Aktuálně město pracuje na více než 50 projektech na zlepšení cyklistické dopravy, díky nimž vnikne v hlavní cyklistické síti 20 km zcela nové infrastruktury.

 

Vídeňská radnice ale neinvestuje finance pouze do samotné infrastruktury pro cyklisty, včetně parkovacích stanovišť. Část rozpočtu je vyhrazena také na územní plánování, městské osvětlení nebo propagaci nových cyklistických opatření i nákladních kol. Město aktivně podporuje i různé vzdělávací programy, například poskytuje bezplatné cyklistické kurzy pro děti ve školním věku, které organizuje městská Agentura pro mobilitu.

 

Díky systematickým investicím do cyklistické dopravy se jízda na kole ve Vídni stává čím dál bezpečnější, pohodlnější a tím i atraktivnější. Je už dlouhodobým trendem, že zde na kolo přesedá čím dál více lidí, kteří tak podporují ekologickou dopravu. Po rekordním období během pandemie v letech 2020 a 2021 se počet cyklistů ve Vídni udržel i v roce 2022 na vysoké úrovni, a dokonce stoupl z 9 na více než 11 milionů. Aktuální data ze sčítacích míst opět ukazují na nové rekordy. Jen za první polovinu tohoto roku sčítače naměřily celkem 5,62 milionu průjezdů cyklistů, což je více než kdykoli předtím. Nejúspěšnějším měsícem letošního roku byl u cyklistů červen, kdy kolem sčítacích míst projelo na kole 1,58 milionu Vídeňanů. Výzkumy ukazují, že cyklisté se nenechávají odradit ani v průměru horším počasím s častějším deštěm.

 

Zdroj: Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)