Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

The PEP - Národní politika pěší chůze

21. 09. 2023

12.-13. září 2023 se v Lisabonu pořádalo školení PEP (Celoevropský program pro dopravu, zdraví a  životní prostředí), kterého jsme se za Spolek Partnerství pro městskou mobilitu také zúčastnili.

Smyslem bylo, aby účastníci po absolvování programu byli schopni rozvíjet a zlepšovat účinnost národních politik v oblasti pěší dopravy v rámci celého programu v celoevropském regionu

Modal split pěší dopravy neustále klesá, klesá i počet kroků, které člověk urazí za den, v porovnání s minulými léty. Přesto chůze má celou řadu sociálních a zdravotních přínosů. 

Jim Walker a Andreas Friedwagner

The PEP

Práce v terénu

Ke staženi:

Introdution

Eight steps

Global Imperatives

Frameworks and tools

Inspirational campaigns and infrastructure

Inspirational land use and public transit integration

Capacity Building and how to build a policy

Funding


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)