Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Sdílená zóna

24. 09. 2023

Novela Zákona č. 361/2000 Sb., včetně nového dopravního režimu „sdílená zóna“ úspěšně prošla legislativním procesem a je již i zveřejněna ve Sbírce zákonů jako Zákon č. 271/2023 Sb. (https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=9&T=366 nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-271).

Od 1.1.2024, tedy od začátku účinnosti této novely, tedy české právní normy budou disponovat dopravním režimem, který umožní veřejná prostranství ve stylu Shared Space navrhovat.

Dle aktuálního stavu byla upravena webová stránka o sdílené zóně - www.sdilenazona.cz

Sdílená zóna představuje návrat k přirozenému vnímání ulice, návsi či náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)