Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropské fondy a podpora výstavby cyklistické infrastruktury

21. 09. 2023

ŘO IROP dnes 21. 9. 2023 vydal změny textu 35. / 36. výzvy IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR / PR). Předmětem změn je posun data ukončení příjmu žádostí o podporu - v 35. výzvě pro méně rozvinuté regiony na 26. 1. 2024, v 36. výzvě pro přechodové regiony na 29. 3. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2027 a zvedá se maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt na 60 mil. Kč. Se změnou textu výzev je spojena také aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kterou se do aktuálního znění pravidel promítají dílčí metodické změny v IROP a dílčí upřesnění textu, s účinností k 27. 9. 2023.

Aktuální dokumentace je dostupná na webu IROP.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)