Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Přehled projektů, které se prezentují na Urban Mobility Days2023

05. 10. 2023

Urban Mobility Days2023  ve španělské Seville jsou v plném proudu.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. pro vás připravil seznam projektů, které se zde prezentují. Nechá se jimi inspirovat Česká republika?

Seznam projektů:

 1. REALLOCATE - Francesco Pilla - Full Professor and Chair | Smart and Sustainable Cities - University College Dublin 
 2. ELABORATOR -  Anna Antonakopoulou - Smart Mobility Applied Systems Team Leader - ISenseGroup/ICCS  
 3. NEMO - Peter Liljenberg - Head of Operations and Consultancy - Opus RSE 
 4. AiRMOUR - Patrick van Egmond - Managing Director - LuxMobility 
 5. DISCO - Paola Cossu - Chief Executive Officer and Shareholder - FIT Consulting srl 
 6. UPPER - Micrea Steriu - Project Manager - International Association of Public Transport  
 7. SPINE - Makis Kouloumbis - Projects Portfolio Director - Inlecom Systems Ltd. 
 8.  SUM - Luce Brotcorne - Senior Researcher - INRIA 
 9. GEMINI - Shaghayegh Rahnama - Researcher - ITAINNOVA 
 10. GREEN-LOG - Akrivi (Vivian) Kiousi - Senior Business Innovation Manager, Head of Transport Lab RID Department - NetCompany-Intrasoft 
 11. SOLUTIONSplus - Oliver Lah - Coordinator - Urban Living Lab Center 
 12. eBRT2030 - Flavio Grazian - Project Manager – Knowledge & Innovation - UITP - International Association of Public Transport 
 13. USER-CHI - Ángel Moya - Project Manager - Department of Technology - ETRA I+D 
 14. SHOW - Clarisse de Cerjat - Project Coordinator - Eurocities 
 15. ULTIMO - Ricardo Alcala Farrugia - Southern Europe Business Developer - Padam Mobility (Siemens Mobility) 
 16. ORCHESTRA  - Runar Søråsen - Senior Business Development Manager - ITS-Norway 
 17. TANGENT - Arka Ghosh - Research Associate - Universidad de Deusto 
 18. FRONTIER - Pol Torres Álvarez - Data Scientist & Researcher - EURECAT 

Anotace k projektům:

1. REALLOCATE - Francesco Pilla - Full Professor and Chair | Smart and Sustainable Cities - University College Dublin 

O projektu REALLOCATE. V rámci projektu REALLOCATE dochází k transformaci ulic v inkluzivní, zelený, bezpečný a do budoucna perspektivní veřejný prostor, v němž komunity mohou žít a prosperovat. Projekt cílí na výzkumné pracovníky, experty na mobilitu, urbanisty a místní občany, kterým umožňuje změnit společnou představu o našich městech i způsob, jakým se přesouváme z jednoho místa na jiné.

REALLOCATE je čtyřletý projekt (květen 2023 - duben 2027), který bude katalyzátorem změn v praxi mobility. Projektový tým společně s příslušnými zainteresovanými stranami vyvíjí integrovaná a inovativní řešení udržitelné městské mobility a umožňuje evropským městům vzájemnou výměnu znalostí, zkušeností a nápadů a inspiruje další města k tomu, aby vyvinutá řešení aplikovala upravená dle vlastního kontextu.

Projekt REALLOCATE odpovídá cílům klimatické neutrality mise Města 2030. Podporuje města v úsilí o dosažení jejich cílů v oblasti nulových emisí uhlíku a urychluje vývoj integrovaných a inovativních řešení a nástrojů udržitelné městské mobility pro bezpečná, inkluzivní a inteligentní města.

2. ELABORATOR -  Anna Antonakopoulou - Smart Mobility Applied Systems Team Leader - ISenseGroup/ICCS. Jsme evropskou živou laboratoří programu Horizon EU pro navrhování udržitelné městské mobility směrem ke klimaticky neutrálním městům.

Projekt ELABORATOR - Rozvoj komunit a urbanistické plánování. ELABORATOR je zkratka pro " The European Living Lab on designing sustainable urban mobility towards climate neutral cities" (Evropská živá laboratoř pro navrhování udržitelné městské mobility směrem ke klimaticky neutrálním městům). Projekt využívá holistický přístup k plánování, navrhování, realizaci a zavádění konkrétních inovací a intervencí směřujících k bezpečné, inkluzivní a udržitelné městské mobilitě. Jedná se o inteligentní nástroje prosazování, o změnu koncepce a dynamické přidělování prostoru, sdílené služby a integraci aktivních a ekologických druhů dopravy. Opatření budou navržena a spoluvytvářena s identifikovanými skupinami uživatelů "ohrožených vyloučením", s orgány místní samosprávy a příslušnými zainteresovanými stranami. Intervence budou demonstrovány v řadě měst po celé Evropě, šesti městy Lighthouse počínaje:

 • Milán, Itálie
 • Kodaň, Dánsko
 • Helsinky, Finsko
 • Issy-les-Moulineaux, Francie
 • Zaragoza, Španělsko
 • Trikala, Řecko

A následně v šesti městech tzv. Followers:

 • Lund, Švédsko
 • Liberec, Česká republika
 • Velenje, Slovinsko
 • Split, Chorvatsko
 • Kruševac, Srbsko
 • Ioannina, Řecko

Jsme multidisciplinární skupina složená z 38 partnerů, kteří přinášejí své rozmanité a výjimečné odborné znalosti v této oblasti a společně pracují na realizaci udržitelné městské mobility a klimaticky neutrálních měst.

  3. NEMO - Peter Liljenberg - Head of Operations and Consultancy - Opus RSE 

  NEMO (Noise and Emissions Monitoring and Radical Mitigation) - Monitorování hluku a emisí a jejich radikální zmírnění

  Konsorcium NEMO vyvinulo zcela novou technologii dálkového sledování, která dokáže měřit hluk a emise z jednotlivých silničních vozidel a vlaků v reálném čase, spolu s technologií multispektrální kamery pro měření emisí z výletních lodí. Systém umožní zavedení systému omezeného přístupu nebo zpoplatnění na základě skutečných dopadů na životní prostředí. Nové technologie budou testovány a validovány v několika evropských městech jako nástroj pro kontrolu hluku a kvality ovzduší a snížení škod na lidech a životním prostředí.

  4. AiRMOUR - Patrick van Egmond - Managing Director - LuxMobility 

  AiRMOUR - Otevírání vzdušného prostoru pro drony zdravotnické záchranné služby. S rostoucím počtem obyvatel se tradiční dopravní infrastruktura dostává na samé hranice svých možností. Mobilita se proto rozšiřuje do třetí dimenze: vzdušného prostoru. AiRMOUR je výzkumný a inovační projekt podporující udržitelnou leteckou mobilitu prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

  5. DISCO Paola Cossu - Chief Executive Officer and Shareholder - FIT Consulting srl 

  Datově řízený, integrovaný, synchronní, kolaborativní a optimalizovaný metamodel městské nákladní dopravy pro novou generaci městské logistiky a plánování se sdílením dat v European Living Labs.

  6. UPPER Micrea Steriu - Project Manager - International Association of Public Transport  

  UPPER (Unleashing the Potential of Public Transport in Europe) - Uvolnění potenciálu veřejné dopravy v Evropě - je projekt programu Horizon Europe, který probíhá od ledna 2023 do prosince 2026. Cílem projektu UPPER je posílit roli veřejné dopravy jako základního kamene udržitelné a inovativní mobility. V rámci projektu bude realizována kombinace opatření, která se ve městech po celé Evropě snaží dostat lidi ven z osobních aut a přiblížit je k veřejné dopravě.

  7. SPINEMakis Kouloumbis - Projects Portfolio Director - Inlecom Systems Ltd. 

  Cílem projektu SPINE je urychlit pokrok směrem ke klimatické neutralitě prostřednictvím integrace systémů veřejné dopravy s novými službami mobility, systémy sdílení, aktivními způsoby dopravy a mikromobilitou. K vytvoření efektivnějšího, udržitelnějšího, odolnějšího a inkluzivnějšího systému veřejné dopravy se uplatňuje přístup zaměřený na rovnost.nJe vytvořena síť spolupracujících laboratoří Living Labs (LLs), která podporuje přenositelnost a průřezový pohled na uživatele dopravních systémů. V Antverpách, Boloni, Tallinu a Las Palmas vznikly čtyři hlavní živé laboratoře / Living Labs, v nichž ve spolupráci s mnoha zainteresovanými stranami budou probíhat spolutvůrčí činnosti s cílem vyvinout účinná, snadno napodobitelná a společensky akceptovatelná inovativní řešení mobility. Metoda SPINE zahrnuje inovativní simulační nástroje a nástroje Digital Twining (DT), otevřené datové a behaviorální modely a modely hodnocení dopadů založené na datech, které umožňují vytvářet scénáře a realizovat nejslibnější intervence v oblasti mobility. Úspěšná řešení vyvinutá ve čtyřech Living Labs budou upravena a přenesena do sedmi partnerských měst - Barreira, Valladolidu, Žiliny, Šibeniku, Heraklionu, Gdyně a Rouenu. Projekt přináší ambiciózní plán společného návrhu a realizace 55 inteligentních zelených inkluzivních řešení mobility. Konsorcium SPINE sdružuje zkušené odborníky, včetně dopravních inženýrů, provozovatelů veřejné dopravy, specialistů na výpočetní techniku, datových analytiků, dopravních modelářů, sociologů, urbanistů, politických analytiků a poskytovatelů softwaru, kteří poskytnou komplexní přístup k výzvám, rozsahu a očekávanému dopadu projektu.

  8. SUM Luce Brotcorne - Senior Researcher - INRIA 

  SUM (SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY) - BEZPROBLÉMOVÁ SDÍLENÁ MĚSTSKÁ MOBILITA. Cílem SUM je transformovat stávající sítě mobility na inovativní a nové systémy sdílené mobility (NSM – novel shared mobility systems), které budou integrované s veřejnou dopravou (VD), a to ve více než 15 evropských městech do roku 2026, a následně do roku 2030 ve 30 městech. Jádrem této inovace je intermodalita, propojenost, udržitelnost, bezpečnost a odolnost. Výsledky projektu nabízejí cenově dostupná a spolehlivá řešení zohledňující potřeby všech zainteresovaných stran, jako jsou koncoví uživatelé, soukromé společnosti a městské úřady. V rámci projektu SUM bude vytvořeno pět pilířů sestávajících z technologických, spolutvůrčích a politických nástrojů, které budou řešit překážky, jež typické rodině zaměřené na automobilovou dopravu brání ve využití nových systémů sdílené mobility (NSM). Těchto pět pilířů může prostřednictvím cílených push/pull opatření a politických doporučení zvýšit podíl NSM. SUM představí kombinaci řešení včetně predikce, plánování, integrovaného prodeje jízdenek NSM-PT a správy NSM v reálném čase. Takto vytvořený ekosystém zkrátí celkovou dobu jízdy od dveří ke dveřím pomocí integrovaného NSM-PT. To může změnit chování 34 % cestujících, kteří jezdí autem, a 17 % cestujících, kteří jsou k používání NSM skeptičtí. Partneři v tomto rozmanitém konsorciu mají přístup k inovativním nástrojům a odborným znalostem, díky čemuž mají jedinečnou pozici pro řešení překážek v 9 živých laboratořích a 30 organizacích po celé Evropě.

  9. GEMINIShaghayegh Rahnama - Researcher - ITAINNOVA 

  Na projektu financovaném Evropskou komisí v rámci programu Horizon Europe s celkovým rozpočtem přes 12 milionů eur se podílí konsorcium 43 partnerů, vedené Iniciativou pro městskou elektrickou mobilitu (UEMI). Během 42 měsíců trvání projektu GEMINI budou vyvinuty a otestovány udržitelné obchodní modely pro nové služby mobility (NMS – New Mobility Services) s cílem rozšířit řešení služeb sdílené mobility (MaaS a MaaC).

  10. GREEN-LOG - Akrivi (Vivian) Kiousi - Senior Business Innovation Manager, Head of Transport Lab RID Department - NetCompany-Intrasoft 

  CO JE TO GREEN-LOG? GREEN-LOG je projekt spolufinancovaný programem Horizon Europe, který bude vyvíjet platformy "Logistika jako služba" pro propojenou městskou logistiku, koncepty automatizovaného doručování pomocí autonomních vozidel a doručovacích droidů, inovace založené na nákladních kolech pro udržitelnou mikrokonsolidaci a multimodální doručování balíků s využitím veřejné dopravy. Tento přístup je zaveden a validován v pěti živých laboratořích, městech Atény, Barcelona, Flandry (Gent, Lovaň a Mechelen), Oxfordshire a Ispra. Tři další města - Arad, Helsinborg a Valga - budou zapojena do testování přenositelnosti navrhovaných inovací.

  11. SOLUTIONSplus Oliver Lah - Coordinator - Urban Living Lab Center 

  SOLUTIONSplus sdružuje angažovaná města, průmyslové podniky, výzkumné a realizační organizace a finanční partnery a vytváří globální platformu pro řešení sdílené, veřejné a komerční e-mobility s cílem zahájit přechod na nízkouhlíkovou městskou mobilitu. Součástí projektu jsou demonstrace na úrovni měst, které slouží k testování různých typů inovativních a integrovaných řešení e-mobility a jsou doplněny komplexním souborem nástrojů, rozvojem kapacit a replikačními aktivitami. Demonstrační aktivity byly zahájeny v Hanoji (Vietnam), Pasigu (Filipíny), Lalitpuru/Kathmandu (Nepál), Kigali (Rwanda), Dar es Salaamu (Tanzanie), Quitu (Ekvádor), Montevideu (Uruguay), Madridu (Španělsko), Nanjingu (Čína) a Hamburku (Německo).

  12. eBRT2030 Flavio Grazian - Project Manager – Knowledge & Innovation - UITP - International Association of Public Transport 

  EVROPSKÁ RYCHLÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 2030 (eBRT - EUROPEAN BUS RAPID TRANSIT OF 2030). ELEKTRIFIKOVANÉ, AUTOMATIZOVANÉ, PROPOJENÉ. Cílem projektu eBRT2030 je podpořit udržitelnou městskou dopravu prostřednictvím inovativních řešení pro elektrickou rychlou autobusovou dopravu (BRT). Cílem projektu eBRT2030, který je významným milníkem v oblasti elektromobility, je prokázat použitelnost nové generace systémů eBRT v různých městských kontextech pomocí inovativních řešení, která jsou ekonomicky životaschopná a rozšířená o nové funkce automatizace a konektivity.

  13. USER-CHI - Ángel Moya - Project Manager - Department of Technology - ETRA I+D 

  Inovativní řešení pro uživatelsky orientovanou nabíjecí infrastrukturu. (Innovative solutions for USER centric CHarging Infrastructure). USER-CHI je průmyslový, městem řízený a na uživatele zaměřený projekt, který bude v období od února 2020 do ledna 2024 spoluvytvářet a demonstrovat chytrá řešení kolem 7 spojovacích uzlů středomořských a skandinávsko-středomořských koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T) s cílem podpořit masivní rozšíření elektromobility na evropském trhu..

  14. SHOWClarisse de Cerjat - Project Coordinator - Eurocities 

  SHared automation Operating models for Worldwide adoption – SHOW / Sdílené provozní modely automatizace pro celosvětové uplatnění. Cílem projektu SHOW je podpořit zavádění sdílené, propojené a elektrifikované automatizace v městské dopravě, a tím posílit udržitelnou městskou mobilitu. V rámci projektu budou ve 20 městech po celé Evropě probíhat reálné demonstrace zapojení flotil automatizovaných vozidel do systémů veřejné dopravy, dopravy reagující na poptávku (DRT), mobility jako služby (MaaS) a logistiky jako služby (LaaS). SHOW si klade za cíl být největší a nejucelenější iniciativou, která kdy pilotovala automatizovaná vozidla v městském prostředí. Sdružuje silné partnerství čítající 69 partnerů ze 13 zemí EU a podporuje mezinárodní spolupráci, která spočívá ve spolupráce s organizacemi z USA, Jižní Koreje, Austrálie, Číny a dalších zemí.

  15. ULTIMO Ricardo Alcala Farrugia - Southern Europe Business Developer - Padam Mobility (Siemens Mobility) 

  Unlocking large-scale and passenger-centric automated mobility. Uvolnění velkoplošné automatizované mobility zaměřené na cestující. Projekt ULTIMO chce položit základy a zahájit provoz prvních ekonomicky životaschopných plošných služeb veřejné automatizované automobilové dopravy na vyžádání, zaměřené na přepravu cestujících. Díky holistickému přístupu k zavádění automatizovaných vozidel (AV), který zohledňuje všechny prvky v mezisektorovém podnikatelském prostředí, chce ULTIMO reálně uvolnit jejich integraci ve městech se službami na vyžádání a od dveří ke dveřím, což umožní udržitelnější, dostupnější a inkluzivnější mobilitu.

  16. ORCHESTRA Runar Søråsen - Senior Business Development Manager - ITS-Norway.

  ORCHESTRA bude koordinovat a synchronizovat řízení dopravy všech způsobů dopravy. Naším cílem je propojit služby tak, aby mobilita a logistika fungovaly hladce a dokázaly se vyrovnat s různými požadavky a situacemi. V rámci projektu ORCHESTRA bude vyvinuto společné chápání koncepcí a řešení multimodálního řízení dopravy, a to jak v rámci jednotlivých druhů dopravy, tak i mezi nimi, pro různé zúčastněné strany a v různých souvislostech. Projekt bude definovat multimodální ekosystém řízení dopravy (MTME), v němž bude řízení dopravy v jednotlivých druzích dopravy a různých oblastech (venkovských i městských) koordinováno tak, aby výsledkem byl vyváženější a odolnější dopravní systém, který zvládne překonat současné bariéry a rozdíly. Podpora realizace a zavádění MTME prostřednictvím poskytování nástrojů, modelů a pokynů - včetně podpory pro propojená a automatizovaná vozidla a plavidla (CAV). Cílem projektu ORCHESTRA je poskytnout evropským tvůrcům politik, orgánům veřejné správy, poskytovatelům služeb v dopravě a veřejnosti nové poznatky a technická a organizační řešení pro lepší spolupráci a synchronizaci provozu v rámci jednotlivých druhů dopravy i mezi nimi, zvýšení bezpečnosti a snížení emisí.

  17. TANGENT Arka Ghosh - Research Associate - Universidad de Deusto 

  TANGENT je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu pro výzkum a inovace, který byl zahájen v září 2021 a potrvá do srpna 2024. Projekt koordinuje Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea se sídlem ve španělském Bilbau. Výsledkem projektu TANGENT bude vývoj nových doplňkových nástrojů pro koordinovanou a dynamickou optimalizaci dopravních operací z multimodálního hlediska a s ohledem na automatizovaná/neautomatizovaná vozidla, osobní a nákladní dopravu.

  18. FRONTIERPol Torres Álvarez - Data Scientist & Researcher - EURECAT 

  FRONTIER - Přinášíme mobilitu budoucnosti. Projekt FRONTIER financovaný ze zdrojů EU sdružuje 19 významných partnerů z celé Evropy s cílem umožnit bezproblémový přechod do nové éry dopravního managementu. Různé špičkové systémy a řešení budou využity k vytvoření dokonalé integrované sítě a systémů řízení dopravy, které podpoří automatizovanou dopravu bez řidičů, bezproblémový přesun mezi jednotlivými druhy dopravy, lepší spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami, snížení nehodovosti a emisí z dopravy, čímž přispějí k lepší životní úrovni obyvatel Evropy.


  Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)