Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Odpovědnost za odložené věci - kola v cyklostojanech či jiných místech u škol a školek

26. 02. 2024

Brání se Vaše škola v instalování cyklostojanů u škol a školek? Kvůli odpovědnosti za kola? Tady je právní vyjádření k otázce cyklostojanů u škol a školek.

Hned úvodem bych chtěl konstatovat, že výstavbě stojanů na kola ve školách nic nebrání. Dále vysvětlím, proč tomu tak je.

Pokud jde o původně zaslané stanovisko o odpovědnosti za odložené věci dle občanského zákoníku, k němu se mi nepodařilo získat žádné vyjádření jeho autorů. Každopádně platí, že jeho východiska ani závěry právně neobstojí.

 Problematika škody na věcech žáků mateřských a základních škol se totiž neposuzuje dle občanského zákoníku, nýbrž stejně jako úrazy ve školách dle zákoníku práce (§ 391 zákoníku práce). Dle této právní úpravy je vztah školy a žáka obdobný jako vztah zaměstnavatele a zaměstnance a ohledně škody na věcech se řídí ust. § 267 a 268 zákoníku práce. To znamená, že v případě škody:

  • na věcech, které se do školy obvykle nosí a které si žák odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém, se hradí celá škoda (např. oblečení v šatnách),
  • na věcech, které se do školy obvykle nenosí, se škoda hradí do částky 10 tis. Kč (podmínka odložení na místě k tomu určeném nebo obvyklém se zde dovozuje rovněž).

 Kola, stejně jako jiné dopravní prostředky, se považují za věci, které se do práce/školy obvykle nenosí. V případě vzniku škody na těchto věcech pak škola hradí škodu do částky 10 tis. Kč. Samotná instalace stojanů odpovědnost za škodu nezakládá, je věcí školy, zda stojany zřídí či nikoliv. Pokud stojany zřídí, pak podmínkou její odpovědnosti je, že kolo bylo odloženo ve stojanu, tedy na místě určeném. Pokud je nezřídí, pak postačí k odpovědnosti školy, že kolo bylo odloženo na místě, kam se kola obvykle odkládají. Pokud kolo není odloženo ve stojanu, popřípadě na obvyklém místě, odpovídá za škodu na něm žák.

 Ohledně případného hrazení škody však není důvod k přehnaným obavám, školy jsou na tyto škody pojištěny na základě pojistné smlouvy města. Tyto věci se sice řeší vždy podle konkrétního případu, ale obecně platí, že pokud škola ze zákona odpovídá, pojišťovna plní. A naopak, pokud by pojišťovna plnit odmítla, je to z toho důvodu, že ani škola není primárně odpovědná za škodu.

 

Závěr tedy zní, že stojany na kola je určitě možné budovat, neboť to odpovědnost škol za škodu nemění, a navíc jsou školy na tento typ škody pojištěny.

 Toto stanovisko mám potvrzené od JUDr. Víchy, právníka našeho pojišťovacího makléře společnosti Satum CZECH s.r.o., který tak korigoval původní vyjádření společnosti. Dále jsem u něj zjišťoval, zda z hlediska odpovědnosti a pojistného plnění záleží na tom, jestli je stojan umístěn za plotem v areálu školy či na otevřeném pozemku školy před ní. Dle jeho názoru samozřejmě lze doporučit zřizování stojanů spíše v oploceném areálu, ale již řešili škodní událost na neoploceném pozemku před školou, kdy se pojišťovna sice plnění bránila, ale po určitých tahanicích škodu zaplatila.

S pozdravem

Mgr. Adam Štěpánek, právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů


Štítky: Ostatní (Občan, tag41)