Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Fenomén - Argentinská ulice ve Vídni.... Trend v ČR za 20 let???

24. 04. 2024

» 60 nově vysazených stromů
» 1300 m² otevřené zelené plochy
» 5000m² nových zpevněných ploch
» Vodní prvky, hry podél cesty, mobiliář k posezení

» Prioritní osa cyklistického provozu
» Více prostoru pro jízdu na kole
» Dvě stanice Wien Mobil (půjčovna kol) a více stojanů pro jízdní kola
» Lepší spojení a viditelnost

» Širší chodníky a větší plochy náměstí
» Otevřené menší prostory a místa k sezení
» Lepší rozhledové linie a přechody

Více zde.


Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Veřejný prostor (tag42), Sdílená zóna (tag45)

Prezentace

Promena_Argentinierstrasse.pdf (3.7 MB)