Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Klimatický plán - v Bratislavě

06. 05. 2024

Bratislava se zavazuje ke snížení skleníkových plynů o 55% do roku 2030 a zlepšit životní prostředí v Bratislavě. Cíl snížení emisí do roku 2030 je v souladu s požadavky Globálního paktu starostů a primátorů o energetice a klimatu.

Klíčové oblasti plánu jsou zaměřené na udržitelnou mobilitu, využití odpadů a přizpůsobení se změně klimatu. Začne se s instalací fotovoltaických elektráren, modernizací veřejného osvětlení a výsadbou stromů.

Více zde.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)