Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Města potřebují ke skutečné transformaci odvážnější vizi a konkrétní činy

15. 02. 2019

Glasgow potřebuje ke skutečné transformaci odvážnější vizi. Proč píšeme o Glasgow, když žijeme v Česku a je nám přece jedno, jak si to ti Skotové zařídí? Protože to stejné platí i o našich městech. Několikrát jsme už uvedli, že právě pro naše města jsou mnohem bližší příklady z Velké Británie, či Skotska, než z Německa, Dánska, či Nizozemí. Pokud chceme skutečně něco měnit, pak musíme najít příklady, které nám jsou aspoň trochu podobné. Připravili jsme tak pro vás překlad článku z webu SUSTRANS "Glasgow potřebuje ke skutečné transformaci odvážnější vizi" a pevně doufáme, že v článku poznáte svoje město...

Ve zprávě se hovoří také o SUSTRANS. V tomto případě budeme rádi, když v ní uvidíte Asociaci měst pro cyklisty (od 29.3.2019 pod novým názvem Partnerství pro městskou mobilitu), která nabízí městům pomoc při změnách. V českém kontextu se jedná o participační program CityChangers. Pravidla jsou úplně jednoduchá. V duchu níže uvedeného principu je každé město vyzváno k nějaké změně, ke které se přihlásí. A pak společně budeme hledat způsoby, jak ji zrealizovat. Někde bude potřeba změnit finanční a legislativní prostředí (spolupráce s ministerstvy), jindy bude potřebovat více komunikovat s veřejností, jindy zase vysvětlit některých úředníkům, že jejich přístupy k řešení dopravy a mobility jsou již 30 let staré.

Takže nejde o Glasgow, jde o vaše město. Posílejte nám své tipy do programu CityChangers (viz. přiložený leták) a společně budeme měnit naše města.

Než to ale uděláte, přečtěte si článek Glasgow potřebuje ke skutečné transformaci odvážnější vizi, abyste věděli, zda skutečně do takových změn chcete jít.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/blog/glasgow-needs-bolder-vision-true-transport-transformation

Autor John Lauder, 19. 12. 2018

Je to smutné, když se ohlédneme do minulosti a musíme konstatovat, že přes jeden z nejnižších podílů majitelů aut ve Skotsku je Glasgow městem, které utvářela automobilová doprava; jedním z důsledků je i zdejší vysoká míra sociální nerovnosti.

Nedostatek zelených ploch a veřejných prostranství, čtvrtinu území v centru města tvoří silnice pro auta (druhý nejvyšší podíl v rámci britských měst) – tyto aspekty se významně podepsaly jak na zdraví, tak na kvalitě života zdejších obyvatel i na místní ekonomice.

 

Tyto i další problémy, na které upozorňuje zpráva Komise pro propojenost města Glasgow (Connectivity Commission), upozorňují na důsledky špatného plánování a rozhodování v sektoru dopravy pro město i jeho obyvatele.

Co odhalila zpráva komise

Nezávislá komise pro konektivitu města Glasgow byla založena v roce 2017 předsedkyní rady města Susan Aitkenovou. Komisi předsedá profesor David Begg a jejím úkolem je vytvářet a podporovat nové a odvážné nápady a vize, které povedou k transformaci největšího skotského města v místo, které žije a dýchá a je atraktivní nejen pro turisty, ale i pro firmy a zdejší obyvatelstvo.

Prvním krokem komise je zpráva, která se zaměřuje na doporučení pro Radu města Glasgow zlepšit propojenost na území města: https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=23513

S mnohými informacemi ve zprávě musíme souhlasit. Potvrzuje např. nutnost přerozdělit dopravní prostor ve prospěch chodců nebo vytvořit v Glasgow místa, kde lidé budou chtít se jen tak toulat a trávit svůj čas.

Zpráva také kritizuje nedostatek infrastruktury a vybavení pro cyklisty a doporučuje vybudovat delší a bezpečnější trasy, které budou kopírovat hlavní dopravní koridory v centru města. Při srovnání jízdy na kole s jízdou autem zpráva upozorňuje na skutečnost, že cyklisté postrádají konzistentní doby jízdy a souvislé trasy, tak jako je mají řidiči aut.

Navzdory odvážnému a ambicióznímu úvodu a neohroženému pojmenování problémů, kterým Glasgow čelí, jsou však následně navržená opatření slabá a nevýrazná. Stručně řečeno opatření doporučená ve zprávě vydají za méně než souhrn jejích jednotlivých částí. To je také důvod, proč nejsem se zprávou úplně spokojen a dychtivě očekávám, co přinese její druhá část, která se zaměří na opatření mimo pravomoc Rady města Glasgow. Mám na mysli následující:

Zaprvé je důležité si přiznat, že Glasgow zažívá určitý pokrok.

Sustrans je hrdým partnerem celé řady projektů, které lidem usnadňují ať už jízdu na kole, nebo chůzi městem. Například projekt South City Ways, který je součástí programu Community Links PLUS (financovaný skotskou vládou), usiluje o realizaci přesně takových ulic, po kterých zpráva volá, tedy ulic, kde mají přednost cyklisté a chodci.

A stejně jako autoři této zprávy chceme takový přístup vidět i v dalších částech města.

Nestačí však jen udělat prostě víc, ale rychleji.

Tato zpráva byla naší šancí uznat, že máme větší, především strukturální problémy; problémy, které musíme řešit v centru města, vznikají z velké části na jeho okraji tím, že obyvatelé příměstských částí jezdí do centra autem. Pokud to nebudeme řešit, přijdeme o životní příležitost přehodnotit otázku dopravy a sociální inkluze v našem městě.

Ve zprávě chybí podrobná diskuze o tom, jaké pozitivní dopady může mít vyšší počet chodců a cyklistů na maloobchod a rekreační průmysl. Nenavrhuje ani žádné skutečně radikální a dalekosáhlé změny, které současná situace vyžaduje.

Jak se Glasgow může učit od jiných

Ačkoliv srovnávat tato dvě města je vždy poněkud sporné, nelze opomenout, že při nedávné konzultaci k transformaci městského centra v Edinburghu byla veřejnost seznámena s rozsáhlým, ambiciózním transformačním plánem, který zdůrazňuje problémy, jež pro město představuje projíždějící osobní automobilová doprava.

Lidé zde mohli vidět návrh centra, které je vhodně upravené pro chodce a upřednostňuje člověka před vozidlem. Jednalo se o proměně četných centrálních veřejných prostranství v místa, kam lidé mohou dojít pěšky nebo dojet na kole, v místa, kde lidé budou chtít trávit svůj čas.

Veřejné konzultace v Edinburghu nabídly „obvyklé“ postupy, pomalé změny a příležitost pro radikální proměnu hlavního města k lepšímu. Při rozhodování o dalších krocích musí město Glasgow veřejnosti představit širší možnosti se širším záběrem.

Činy jsou mocnější než slova

Druhou zprávu zveřejní komise v Glasgow začátkem roku 2019. Tato zpráva bude zaměřena na aktivity, které sahají mimo pravomoc Rady města Glasgow. Bude zajímavé zjistit, o jaké aktivity jde a jak je mohou podpořit orgány na regionální a státní úrovni.

A to vše je teprve počínající představa o tom, jaké změny Glasgow potřebuje.

Víc než kdy dřív jsem optimistou, pokud jde o budoucnost města a obcí ve Skotsku, ať už těch, které představují venkov, nebo těch, které jsou součástí zdejšího nejobydlenějšího centrálního pásu. Velký počet různorodých partnerských organizací, vedených skotskou vládou, se snaží vytvořit podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu a lepší místa pro trávení volného času. Díky tomu budou lidé moci vést zdravější způsob života. Potřebujeme však obnovit zájem o veřejný prostor a jeho proměnu v něco lepšího, abychom mohli realizovat ambiciózní a odvážné cíle.

Na čem teď opravdu záleží, je to, co s výsledky vyplývajícími z této zprávy udělají odpovědné místní úřady. To bude mít vliv na Edinburgh, který tvoří plány na základě jejich konzultací, stejně jako Glasgow, který čeká na druhou zprávu komise. Nejsou to slova, co utváří místa a města, jaká lidé chtějí, ale skutky.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)