Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Znáte projekt Čistá mobilita pro Prahu?

07. 03. 2019

Před několika lety odstartovala kampaň Čistou stopou Prahou. Jejím cílem zviditelnit a zpopularizovat alternativní způsoby pohybu po pražských ulicích. Klade důraz na bezemisní a nízkoemisní dopravu, jejíž propagace může snížit zatížení ovzduší hlavního města.

Jedním z aktivit, které běží pod hlavičkou této kampaně od roku 2018, je čistá mobilita pro Prahu. Ta je zaměřená na městské části, které připravují program pro letošní Evropský týden mobility.

Co se aktuálně chystá?

Procházíme trojdílným cyklem vzdělávacích setkání, jejichž cíl je jediný - inspirovat a vybavit patřičnými dovednostmi všechny, kdo se chystají realizovat osvětovou kampaň v tématu čisté mobility v Praze.

Seminářový blok I. dne 7. 2. 2019 byl zaměřen na plánování osvětové kampaně.

Seminářový blok II. dne 26. 2. 2019  byl věnován organizaci velké akce pro veřejnost typu Den bez aut nebo Zažít město jinak.

Cyklus vzdělávacích aktivit bude zakončen 21. 3. 2019, kdy se sejdeme nad prezentacemi plánů osvětových kampaní městských částí aktivně zapojených do projektu Čistá mobilita pro Prahu. Budou taktéž prezentovány materiály k plošné osvětové kampani v rámci projektu Čistá mobilita pro Prahu, jejíž realizace je naplánována na období duben - říjen 2019.

Co proběhlo v roce 2018

EXKURZE NA DEN BEZ AUT V BRUSELU
Ve dnech 16.–17. 9. 2018 se zástupci čtyř pražských městských částí a našeho týmu vydali do Bruselu za příkladem dobré praxe, kterým je již pravidelně v rámci Evropského týdne mobility „město bez aut“. Na vlastní kůži zažili Brusel bez hluku, čistší ovzduší a efektivní komunikační kampaň, která tuto akci provází.
Exkurzi zorganizoval realizační tým osvětového projektu Čistá mobilita pro Prahu. Projekt je dotačně podpořen Státním fondem životního prostředí a cílem této konkrétní aktivity bylo poskytnout účastníkům bezprostřední zkušenost s akcí tohoto typu pořádanou zde v nebývalém rozsahu. Součástí programu bylo setkání s ministrem dopravy Bruselského regionu a seminářový blok v Pražském domě v podání zástupců Evropské komise a neziskových organizací věnovaný podpoře aktivní dopravy v Evropě.
Celkem osm městských částí aktivně zapojených do projektu směřuje k pořádání vlastního Dne bez aut 2019.

Na elektrokole Prahou

Komentovaná vyjížďka po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu. Aktivita je určena zástupcům městských částí Prahy, Policie ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a městských organizací, kteří v rámci své agendy přicházejí do styku s novým pojetím uspořádání veřejného prostoru pro bezmotorovou dopravu.
Cílem je zprostředkovat účastníkům osobní zkušenost s cyklistikou v pražských ulicích, a to s využitím elektrokola jako vhodné alternativy k osobnímu autu. Budeme se z větší části pohybovat po chráněných komunikacích, ale vyzkoušíme si i jízdu v hlavním dopravním prostoru. Po cestě byly odborníky na rozvoj dopravy MHMP průběžně komentovány infrastrukturní prvky pro cyklo a pěší dopravu.

O projektu Čistá mobilita pro Prahu

Projekt Čistá mobilita pro Prahu je realizován v roce 2018 a 2019. Jeho nositelem je Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, na realizaci budou spolupracovat další odbory MHMP, městské i jiné organizace a především městské části Prahy. Financování projektu je zajištěno z 80 % dotací MŽP ČR v rámci výzvy č. 11/2017, 6. 1. H. V rámci plošné osvětové kampaně budeme mluvit o tom, co všechno konvenční motorová doprava v prostředí hlavního města Prahy způsobuje. Také se dozvíme, jaké jsou alternativy k ní - MHD a doprovodná infrastruktura, bezmotorová doprava, příp. alternativní pohony (elektromobily, LPG, CNG), v neposlední řadě méně známé koncepty sdílení aut/kol a spolujízdy. Jedním z nástrojů, jak dospět ke změně chování a vnímání dopravy ve městě, je možnost si zažít fungování „města pro lidi“. Touto možností je každoročně hlavním městem Prahou pořádaný Evropský týden mobility a Den bez aut, který chceme dostat z magistrátní úrovně do kompetence a zájmu městských částí - je to přece jejich město! Více o projektu na stránkách Čistou stopou Prahou

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Popis projektu Čistá mobilita pro Prahu

Popis Projektu_MČ.pdf (444 kB)