Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Proč je důležité podporovat aktivní dopravu do škol?

08. 04. 2019

Možná víte, že právě probíhá kampaň Do práce na kole, v Kroměříži pak Do rachoty kolem KM. Nicméně nemělo by nám uniknout, že její součástí je i kampaň Do školy na kole. Už jsme k tomu vydali také několik novinek. Soutěže už jsou v plném proudu a tak naši pozornost chceme zaměřit na přípravu kampaně v roce 2020. Základní myšlenka je jednoduchá.

1) V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, který letos probíhá od 30. května do 5. června, by byla představena myšlenka Aktivní doprava do škol pomáhá nám všem. Čím víc dětí bude do školy jezdit na kole či koloběžce nebo chodit pěšky, tím méně aut bude na silnicích a tím méně nečistot se dostane do ovzduší v bezprostřední blízkosti škol. Zkusme si to jeden týden vyzkoušet, jaké by to mohlo být.

2) Cílem je ukázat, co všechno je možné, když školy, rodiče a místní úřady spojí své síly a začnou aktivně spolupracovat.

3) Cílem není, abychom na jeden týden změnili své chování, ale přemýšleli o tom, jaké změny navrhnout, abychom se chovali jinak dloudobě, bez návaznosti na jakoukoliv kampaň.

4) Na jedné straně mohou školy přemýšlet o vytvoření tzv. školního plánu mobility.

5) Na druhé straně město může navrhnout taková opatření, aby dětem vytvořilo podmínky pro bezpečnu jízdu na kole.

6) Budeme spolupracovat se SUSTRANS, abychom získali ještě více námětů, jak na to.

Rok 2020 je už za dveřmi. Proto již zítra v prvním městě, na první škole si vyzkoušíme, zda je myšlenka reálná.

A níže najdete novinku, na základě které jsme se inspirovali.

Autor Chris Bennett, 25. 2. 2019

Jak udávají naše vládní směrnice, děti a mládež ve věku 5 až 18 let potřebují nejméně 60 minut fyzické aktivity denně, zatímco dospělí nejméně 150 minut týdně.

2,5 km je průměrná vzdálenost, která dělí domov dítěte od základní školy, a současně ideální vzdálenost pro chůzi, jízdu na kole nebo koloběžce, tedy ideální způsob, jak dostat víc aktivity do našich uhoněných životů.

Pohyb není skvělý jen pro naše fyzické zdraví, posiluje i psychickou pohodu člověka.

Podle Nadace pro duševní zdraví fyzická aktivita zvyšuje duševní bdělost, energii, pozitivní naladění i sebevědomí člověka, a naopak snižuje stres a úzkosti.

Podle učitelů jsou děti, které do školy přijdou pěšky nebo dojedou na kole, klidnější a soustředěnější při práci než ty, které někdo dovezl autem.

Dalším přínosem aktivní dopravy do škol je kromě větší nezávislosti i lepší povědomí dětí o tom, jak se bezpečně pohybovat v dopravním provozu.

I přesto v Anglii od roku 1995 stále roste počet dětí, které do školy jezdí autem – až jedno ze čtyř aut během ranní dopravní špičky je součástí tohoto rituálu.

A co s tím uděláme?

Od 25. března do 5. dubna bude Sustrans organizovat soutěž Big Pedal, která je největší soutěží pro chodce, cyklisty a koloběžkáře na území Spojeného království. Po dobu dvou týdnů budou tisíce škol soutěžit o to, které z nich se podaří najezdit co nejvíc kilometrů na kolech a koloběžkách nebo ujít pěšky.

Soutěž Big Pedal je součástí programu Sustrans, zaměřeného na změnu způsobu, jakým děti dojíždějí do školy a ze školy (Transforming the School Run ). Cílem je ukázat, co všechno je možné, když školy, rodiče a místní úřady spojí své síly a začnou aktivně spolupracovat.

Máme k dispozici jasné důkazy o tom, že na školách, které se do soutěže Big Pedal někdy v minulosti zapojily, se opravdu podařilo zvýšit počet dětí, které pro cestu do školy volí některý z aktivních způsobů dopravy.

Skutečně se dlouhodobě vyplácí vštěpovat dětem pozitivní vztah k aktivní dopravě již v raném věku, stejně jako rozvíjet jejich povědomí o bezpečném pohybu v dopravním provozu. Je pak mnohem pravděpodobnější, že z nich budou v oblasti dopravy nezávislí mladí lidé a jednou i aktivní dospělí.

A jak můžete soutěž Big Pedal podpořit vy?

Aktivní doprava do škol pomáhá nám všem. Čím víc dětí bude do školy jezdit na kole či koloběžce nebo chodit pěšky, tím méně aut bude na silnicích a tím méně nečistot se dostane do ovzduší v bezprostřední blízkosti škol.

V zemích Spojeného království každoročně kvůli znečištěnému ovzduší předčasně zemře až 40 tisíc osob. Silniční doprava se podílí na znečištění až z 80%. Překračování zákonem stanovených limitů má negativní vliv především na děti.

Proto potřebujeme, abyste i vy podpořili soutěž Big Pedal, která se bude konat od 25. března do 5. dubna.

Místní samospráva, sdružení škol a další organizace mohou hrát důležitou roli v podpoře Big Pedal. Být propagátorem a podporovatelem Big Pedal je velmi snadné a bezplatné. Sdělte nám svůj úmysl na emailu bigpedal@sustrans.or.uk a my vám přidělíme váš účet a vybavíme vás všemi potřebnými nástroji.

Pro podrobné informace o soutěži Big Pedal si můžete stáhnout informační leták 

 

https://www.sustrans.org.uk/blog/why-travelling-actively-school-important?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=10310676_The%20Network%20Feb%202019&utm_content=BP%20promoter&dm_i=6EB,64ZRO,MOUJV,O4SLV,1

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35), Děti (Občan, tag38)