Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: environmentální přínosy

21. 06. 2019

Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: environmenální přínosy.

Úvod: Nové technologie a nové obchodní modely by mohly být významným přínosem pro společnost, životní prostředí i ekonomiku.

Snižování hladiny emisí

1. Vozidla s nulovými emisemi neprodukují žádné emise skleníkových plynů ani znečišťujících látek. Přechod k těmto typům vozidel pomůže s řešením problémů klimatických změn a kvality ovzduší v městských oblastech. 

2. Pokud se podaří tento cíl naplnit, předpokládané snížení emisí CO2 do roku 2050 je 80 %, a to i za předpokladu, že poroste DPH i objem dopravy. Podle tohoto scénáře klesne hladina emisí dusíku v Anglii a Walesu o 95 % a polétavého prachu o 98 %.

3. I při výrobě vozidel s nulovými emisemi vznikají škodlivé emise. Vláda provedla hodnocení množství emisí skleníkových plynů, které vznikají při výrobě baterií, což je energeticky velmi náročný proces. Jak dlouhodobě ukazují analýzy z různých zdrojů, emise skleníkových plynů jsou v případě elektromobilů během celé životnosti vozu výrazně nižší než u tradičních vozidel, a to i při zohlednění zdroje elektrické energie a elektřiny použité při výrobě baterií.

A co další druhy znečištění?

Strategie Cesta k nule / Road to zero je jasně vytyčenou cestou k budoucnosti s nulovými emisemi výfukových plynů. Vzhledem k tomu, že množství emisí částic z výfuků se podařilo snížit, největším zdrojem emisí částic ze silniční dopravy je opotřebení brzd, pneumatik a povrchu vozovky, a podle všech předpokladů se jejich množství bude stále zvyšovat. V roce 2018 jsme vydali výzvu k předložení důkazů, která nám pomůže pochopit, a především kvantifikovat rozsah tohoto problému. V současnosti se také na mezinárodní úrovni hledají možná řešení.

Řešení hlukového znečištění

Kromě lepší kvality ovzduší by přechod na vozidla s nulovými emisemi měl přinést do měst i větší klid a pohodu bydlení těch, kdo žijí v blízkosti rušných silnic a center měst. Při nižších rychlostech, které jsou typické pro centra měst a obcí, jsou vozidla s elektropohonem výrazně tišší než vozidla poháněná konvenčním motorem.

Uvolnění prostoru

1. Nové modely mobility by mohly přispět ke snížení naší závislosti na osobním vlastnictví aut, zvýšit míru využití jednotlivých vozidel a umožnit efektivnější využití městského prostoru bez parkovacích míst. To by mohlo znamenat víc zelených ploch a s tím spojené výhody jako lepší fyzická i psychická kondice obyvatel a snižování vysokých letních teplot i množství nečistot v ovzduší.

2. Přibližně 15 – 30 % pozemků ve větších městech připadá na parkovací místa. Nové modely mobility by mohly potřebu parkování ve městech výrazně snížit a uvolnit tak půdu pro výstavbu nových budov, zelených ploch nebo otevřeného prostoru.

Řešení dopravní přetíženosti

1. Již v současné době využíváme technologie pro maximalizaci kapacity stávající sítě dopravních komunikací. Např. systém SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Technique) využívá data z detektorů vozidel a optimalizuje nastavení dopravní signalizace tak, aby docházelo k minimálním přestávkám a zpoždění v dopravním toku. I do budoucnosti by technologie mohly přinést další možnosti, jak řešit problémy s dopravní přetížeností a získat environmentální, sociální a ekonomické výhody prostřednictvím:

2. Efektivněji řízená vozidla: Autonomně řízená vozidla s propojenou technologií by mohla přinést plynulejší provoz, méně dopravních zácp vznikajících v důsledku nehod a celkově lepší management dopravních sítí. Podle odhadů dokonce i nízký podíl (25 %) samořízených vozidel v městských ulicích zkracuje dobu jízdy v době dopravní špičky o 21 % a snižuje variabilitu doby jízdy téměř o 80 %.

Případová studie

Testování sdílených samořízených vozidel v ulicích Londýna

Cílem programu StreetWise je vytvořit a ukázat technologii, metody hodnocení bezpečnosti, modely pojištění a modely služby pro systém samořízených sdílených vozidel, který by mohl nahradit osobní auta, používaná v městském prostředí především pro účely dojíždění. Zkušební provoz bude zahájen v ulicích Londýna během roku 2019. Projektové konsorcium, spolufinancované vládou, vede společnost FiveAI, specializující se na technologie vnímání a umělou inteligenci. Dalšími partnery jsou Oxfordská univerzita, Direct Line Group, McLaren Applied Technologies a Doprava pro Londýn (TfL).

1. Rozšířené sdílení: Z analýz provedených v rámci prognóz o dopravním provozu víme, že poptávka po dopravě a dopravní přetíženost velmi citlivě reagují na předpokládanou míru sdílení. Samořízená vozidla a s nimi spojené služby by v případě správného nasměrování mohly současnou průměrnou obsazenost osobních aut / dodávek 1,55 osob zvýšit.

2. Rozšířené využití aktivních způsobů dopravy a veřejné dopravy: Nové technologie nabízejí možnosti, jak obyvatele měst přesměrovat k takovým způsobům dopravy, které budou mnohem efektivněji využívat prostor. Především jde o lepší dostupnost aktivní dopravy a zkvalitnění služeb veřejné dopravy. Zmírnit dopravní přetíženost ve městech pomůže i rozšířené využívání sdílených vozidel – dostupnost této služby se ukázala jako vhodný nástroj pro snižování počtu aut v osobním vlastnictví i počtu najetých kilometrů, ale také pro zvyšování podílu využití dalších způsobů dopravy.

3. Nové způsoby dopravy, které zvyšují plynulost dopravy: Nové druhy dopravy mají silný potenciál nahradit tradiční vozidla především v městském prostoru. Díky tomu by mohlo dojít ke zmírnění problémů s dopravními zácpami, hlukem a škodlivými emisemi, a ke zvýšení plynulosti dopravního provozu. Například testování nákladních elektrokol prokázalo, že ve srovnání s doručovacími dodávkami, používanými ve městech, mohou zvýšit rychlost provozu na ucpaných silnicích i snížit množství emisí v dané oblasti, stejně jako snížit náklady a délku doručovací doby. V některých případech mohou být dodávky nahrazeny i drony.

Případová studie: Testování nákladních elektrokol

V květnu 2018 společnost e-Cargobikes.com s finanční podporou fondu ministerstva dopravy Innovation Challenge Fund a ve spolupráci s obchodním řetězcem Sainsbury’s testovala využití nákladních elektrokol pro doručování potravin. Pro testování byla použita nákladní elektrokola s objemem až 480 l a užitečným zatížením 125 kg.

Pět elektrokol bylo umístěno do obchodu Streatham Common. Počet objednávek, které si místní zákazníci objednávali přes webové stránky obchodu a které byly doručeny právě prostřednictvím nákladních elektrokol, byl až sto denně.

Pokud jde o potenciál komerčního využití a efektivity nákladních elektrokol, výsledky testování ještě předčily očekávání. Prokázalo se, že 96,7 % objednávek lze doručit v rámci jedné cesty. Doba jízdy i délka trasy se zkrátily a plynulost dopravy v dané oblasti zvýšila, protože nákladní elektrokolo může využívat jak cyklopruhy, tak vyhrazené pruhy pro autobusy. A konečně, zkrátila se i doba, kterou doručovatel stráví u domu zákazníka, protože kolo může zaparkovat mnohem blíž k místu doručení než dodávka.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)