Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: ekonomické přínosy

20. 06. 2019

Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: ekonomické přínosy.

Úvod: Nové technologie a nové obchodní modely by mohly být významným přínosem pro společnost, životní prostředí i ekonomiku.

Zvyšování produktivity

1. Plynulejší přeprava osob a zboží na celém území může zvýšit ekonomickou produktivitu a posílit průmyslovou strategii státu.

2. Kromě toho by plně samořízená vozidla mohla uvolnit nějaký čas pro práci nebo volný čas. Průměrně řidič v Anglii stráví za volantem 236 hodin ročně, tj. šest pracovních týdnů.

3. Další čas pro hodnotnější práci by lidé mohli získat díky využití dronů např. při kontrole infrastruktury. Drony by mohly rovněž zvýšit efektivitu práce a bezpečnost a snížit náklady.

Získávání nových investic a vytváření pracovních míst

4. Kromě vyšší efektivity dopravního systému a pohodlnější přepravy cestujících, a s tím souvisejících ekonomických a uživatelských přínosů, má rozvoj mobility také potenciál vytvářet nové komerční příležitosti. Díky podpůrnému prostředí pro rozvoj nových dopravních technologií a díky rozvoji současných silných faktorů, jako jsou vozidla s nulovými emisemi a umělá inteligence, mohou země Spojeného království přilákat další investice a využít této příležitosti k budování nových pracovních míst v celém procesu.

16 miliard liber

Tak odhaduje společnost PwC výši čistých úspor nákladů na území Spojeného království do roku 2030 díky rozšířenému využití dronů.

Rozvoj exportu

5. Státy jako země Spojeného království, které mají na to, aby vychovávaly a udržely si ty nejschopnější osobnosti, se mohou významně podílet na celosvětovém řešení problémů v oblasti dopravy. Mezi konkurenční výhody UK patří prvotřídní univerzity, silná inženýrská základna a vysoká koncentrace předních firem v letectví a motorovém průmyslu.

6. Vyspělý automobilový průmysl ve Spojeném království je příkladem toho, jak využít posun směrem k čistší, automatizované dopravě. Podle odhadů dosáhne do roku 2035 export samořízených vozidel ze zemí Spojeného království částky 15 miliard liber, dalších 0,2 miliard liber budou představovat související technologie.

1,4 bilionu liber

Odhadovaná hodnota celosvětového trhu v oblasti inteligentní mobility do roku 2030

Technologické změny v oblasti mobility a nové obchodní modely nabízejí skvělou příležitost posílit ekonomiku zemí Spojeného království, zmírnit negativní dopady dopravy na životní prostředí a podpořit bezpečnost, pohodlí a inkluzi v dopravě. Žádný z těchto přínosů však není samozřejmostí. Existují rizika, že inovace v oblasti mobility nebudou důkladně naplánovány a neproběhnou inteligentním a odpovědným způsobem.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)