Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Města v Evropě omezují motorovou dopravu v centru. Mobilita a dopravní obsluha může být zachovaná.

30. 06. 2019

Digitalizace a rozvoj e-shopů ovlivňují čím dál tím více také městskou logistiku. Obyvatelé měst si v poslední době zvykli na doručování domů, v reálném čase. Roste poptávka po expresní přepravě, po balíkových a kurýrních službách. Rostou nároky na dopravní obslužnost ve vnitřním centru města, která jsou zatěžována stále více nákladní dopravou. Běžný je stav, kdy se na jedné adrese vystřídá během pár hodin několik dodávek od různých přepravních společností.

Města napříč Evropou proto přistupují k opatřením, která omezují vjezd motorových vozidel do center měst. Dalším důvodem je, že města musí taková opatření přijmout, aby splnila zákonné povinnosti stanovené ve směrnici EU o kvalitě vnějšího ovzduší. 

Podoba omezení se velmi liší jak mezi zeměmi, tak vnitrostátně mezi jednotlivými městy. Upozorňují na to nejen firmy  - následující příklad je z prezentace společnosti DHL na konferenci o plánech mobility, která se konala 17. - 18. června 2019 v holandském Groningenu. 

Potřebu zjednodušovat tato opatření zdůrazňuje také Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu, který je výsledkem tříletého evropského projektu spolukoordinovaného českým Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Společnosti jako DHL proto napříč Evropou zakládají konsolidační cetra, kde se zásilky překládají na šetrnější módy dopravy. Cílem společnosti je posilovat tento trend a do roku 2025 doručovat 70 % zásilek "na poslední míli" čistými vozidly, jako jsou elektromobily, nákladní kola nebo vozítka všech tvarů. 

Firmy tak čelí výzvám, které souvisí především s přepravou malých zásilek v centrech měst:

  • Jak vytvořit univerzální konsolidační centrum s dobrou polohou?
  • Jaká vozidla vyhoví nárokům různých systémů UVARs (Urban Vehicle Access Regulation)?

Prezentace zástupce programu GoGreen firmy DHL pana Marijna Slabbekoorn obsahuje řadu znepokojivých otázek a výzev směrem k národní úrovni. Investice do nových technologií jsou pro společnosti dlouhodobým rozhodnutím. Klíčová je proto spolupráce při vytváření opatření, a dlouhodobá předvídatelnost na základě koncepčních dokumentů. V takovém prostředí mohou firmy investovat do čistějších technologií. Otázkou zůstává, jak podpořit města a firmy, aby následující nutné kroky byly přijímané jako motivace ke společnému postupu? 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Prezentace ke stažení

sump2019_b5_slabbekoorn_marijn_dhl.pdf (1.8 MB)