13:00 - 14:00   Uplatňování principů strategického plánování v praxi

Strategický plán jako textový, nebo živý dokument?

Plán udržitelné městské mobility je především strategickým plánem. Koncepce městské a aktivní mobility představuje plán v kapitole 2.1. a nová metodika SUMP 2.0. v kapitole 4 a zejména v její příloze 1.  Cílem je dále představit pilíře strategického plánování. Kromě teoretických známých informací se jedná o politickou odpovědnost a spolupráci zainteresovaných subjektů jak v horizontální, tak i na vertikální úrovni. Proto bude zvýrazněna role krajů, neziskového a firemního sektoru. Jen skrze strategická partnerství lze kvalitně implementovat plán. Nelze se jen věnovat otázkám Co se má udělat, ale také definovat organizační, finanční a legislativní nástroje.

Tatiana Kratochvílová: Jak se daří naplňovat vedení Bratislavy jejich vlastní plán - PLÁN BRATISLAVA?

Tatiana Kratochvílová

náměstkyně primátora Bratislavy

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

 

Sdružení více jak 70 profesionálů se spojilo do pracovních skupin za lepší město a společně napsali knihu Plán Bratislava - http://www.planbratislava.sk/. Napsali ji proto, že Bratislava už mnoho roků přešlapuje na místě, tak spojili síly a vytvořili pro ni ucelenou vizi – Plán Bratislava. Kniha má 12 kapitol a jedna z nich se týká i mobility. Město je zde charakterizované jako Dostupné město a k ní je uveden tento text: "Je možné vytvořit moderní metropoli, ve které je všechno dostupné pešky, na kole a komfortní MHD? Jak přistupovat k dopravě ve městě, aby se mohli lidé pohybovat po městě bezpečně, příjemně a rychle?“

Při letmém čtení této knihy a kapitoly o mobilitě zjistíte, že je tam vše podstatné. Dnes se vedou velké diskuse o tom, jak mají města zpracovávat tzv. Plány udržitelné městské mobility, hovoří se o významu analýz, modelování, ale zapomíná se na to podstatné - pochopit myšlenku a za ní stát. Vše ostatní tě k tomu má jen pomoci.

A zbývá prostá otázka. Jak se daří naplňovat vedení Bratislavy jejich vlastní plán - PLÁN BRATISLAVA?

 

Peter Rozsár: Ako odbrzdiť cyklostratégiu, koncepci městské a aktivní mobility, tentoraz už naozaj?


Peter Rozsár je členom Cyklokoalície, občianskeho združenia, ktoré sa už 10 rokov venuje podpore cyklistickej dopravy na Slovensku. Venuje sa najmä pripomienkovaniu rôznych strategických a legislatívnych materiálov ale aj konkrétnych projektov. Cyklistickú dopravu považuje za skvelý nástroj pre kvalitatívnu zmenu nielen v rámci dopravy, ale tiež verejných priestorov a zdravia obyvateľov. Podporuje rozvoj cyklodopravy v zmysle čo najväčšej efektívnosti vynakladaných zdrojov. 


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Info pro ČR: Memento pro Českou republiku. Víme, že už jsme se naučili psát strategické materiály. Ty budou vždy skvělé, ale jejich uplatnění v praxi, to už je jiná kapitola. Slovenští kolegové tak přicházejí se zajímavou radou. Dokažme, že investování do cyklistické dopravy v našich městech se vrátí naší společnosti.

Info pro SK: Toto obdobie môže byť pre rozvoj cyklodopravy zlomové. Rok 2020 potvrdil popularitu bicyklov. Sú vypredané. K cyklodoprave sa hlási nová vláda vo svojom programovom vyhlásení. Hovorí o podpore mestskej a prímestskej cyklodopravy. Máme špeciálny dotačný zákon. V hre sú nové milióny eur, ktoré jej popularizácií môžu výrazne pomôcť. Ako podporovať cyklodopravu čo najefektívnejšie, práve tam, kde ju najviac potrebujeme tak, aby sme využili dostupné zdroje a preukázali tak ich zmysluplnosť? Ako naštartovať mestá, ktoré sa doposiaľ nekonajú? Máme po 7 rokoch od vydania národnej cyklostratégie skutočne akceptovaný plán založený na dátach a s jasným cieľom?

 

Vít Král: Proč „BE SMART“? SUMP Živé MiIevsko - SUMP 2.0. Ocenění v soutěži Chytrá města 2020

Vít Král. Živé Milevsko Smart Region. Vodnář, 182 cm, 110 Kg, hnědé oči, krátké vlasy. Životní optimista. Hrdý na svou zem. Nebojící se říkat SMART


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Nechce se tomu věřit, ale právě jihočeské městečko Milevsko se stalo se průkopníkem implementace SUMP 2.0. Jak je to možné, když teprve nová metodika SUMP 2.0. má vzniknout? Možná se zapomnělo na to, že právě v tomto městě se testoval nový princip a  ve dnech 16. – 17. 10. 2019 proběhla v Milevsku konference Promýšlíme své město, svou obec. Více o Milevsku:


 

Roman Meliška (Urban Laab): Jak nám utíká svět?

Zakladatel spolku Kolem na kole a volného sdružení profesionálů pod hlavičkou Urban Laab. Všechny projekty, které pod hlavičkou Urban Laab děláme, spojuje snaha posunout naše města do 21. století, kde je v ulicích více místa pro lidi, pro setkávání, pro aktivní dopravu po svých, ať už je pěšky, nebo třeba na kole. Zaregistrujte si newsletter (kolemnakole.substack.com) a poslouchejte podcast (urbancaast.cz), ať jste také v obraze.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

0

Slovy: nula.

Přesně tolikrát se v první verzi Národního plánu obnovy České republiky objevují tolik potřebné investice do moderní městské mobility a udržitelné městské dopravy. Opomenutí? Zastaralé priority? Něčí lobby? V čem všem nám ujíždí svět, proč je ve hře zdaleka víc než jen infrastruktura a jak to změnit.