14:00 - 15:00  Blok 5 - Osvěta, vzdělávací činnost, kampaně

Umíme komunikovat téma doprava? Znáte slovník zakázaných slov?

Cílem je zdůraznit, že městské a aktivní mobilitě chybí osvěta a marketing. Koncepce městské a aktivní mobility řeší danou otázku v kapitole 2.2. a nová metodika SUMP 2.0. v kapitole 4. Dnes víme, že při zpracování SUMP 1.0. komunikační plán hrál až na výjimky vždy „druhé housle“. Nicméně není se čemu divit, když doprava je vždy prioritně spojena s otázkou parkovací politiky. Cestu ven z bludného kroku naznačí jak teoretické přednášky, tak i příklady z praxe.

 

Petr Král (Vysoká škola ekonomická v Praze): Marketingová komunikace

Ing. Petr Král, Ph.D. je od roku 2014 vedoucím Katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingové komunikace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Francie, Rakousko, Lotyšsko, Čína, USA). Realizoval několik výzkumů a projektů ve spolupráci s korporátními partnery VŠE (např. se Škoda Auto a.s.). Jako lektor působil a působí mj. v Exportní akademii Czech Trade a v kurzech Sportovní diplomacie organizovaných FMV ve spolupráci s Českým Olympijským Výborem. V praxi se věnuje zejména poradenství pro malé a střední české podniky, které expandují na německý trh. Je spolutvůrcem nové metodiky SUMP 2.0.

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Někdy města zapomínají udělat jeden důležitý krok, kterým je zapojení veřejnosti do celého procesu a získání souhlasu s konkrétními opatřeními. Pro některá opatření je pochopení a schválení ze strany veřejnosti významným faktorem. Proto je nutné, aby si města nechala zpracovat komunikační strategii, která má pomoci usnadnit zvládnutí komunikační role jak při zpracování samotného SUMP 2.0, tak v otázkách změny postojů k dopravnímu chování. Komunikační strategie obsahuje základní odpovědi na otázky z oblasti komunikace: proč? – úloha komunikace; kdo? – komunikátor; jak? – analýza zúčastněných stran, identifikace cílových skupin, určení hlavního cíle a volba strategie postupu; pomocí čeho a koho? – doporučené nástroje komunikace; kdy? – komunikace v závislosti na etapách projektu (harmonogram kampaní); za kolik? – rozpočet na komunikaci. Komunikační strategie vychází z faktu, že v českých podmínkách stále přetrvává k těmto dokumentům nedůvěra, nebo jsou špatně chápány.

Prezentace se zaměřuje na představení přílohy č. 2 SUMP a Komunikační plán metodiky SUMP 2.0. Informace jsou rovněž dostupné na webu Akademie městské mobility na tomto odkaze: https://www.akademiemobility.cz/komunikacni-plan-352.

 

Jitka Vrtalová (Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.): CityChangers. Proč koncepce potřebuje svoje mluvčí?

Jitka Vrtalová se posledních 15 let věnuje marketingu a vedení neziskových organizací. Vystudovala Fakultu stavební ČVUT, obor Systémové inženýrství. Aktuálně působí ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, a jako předsedkyně spolku NaKole. Mobilita ve městech je v současné době jak zaměstnáním, tak I koníčkem.  

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

CityChangers je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování. Připojit se může každý, kdo chce změnit něco ve svém okolí v oblasti dopravy a mobility. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Iniciativa CityChangers ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst ale také situace, kde se projekty teprve připravují.

Na konkrétních příkladech CityChangers ukazuje, co se již podařilo, předkládá projekty, které se připravují a snaží se tak inspirovat ostatní. Ukázky konkrétních projektů si každý může prohlédnout na stránkách http://www.citychangers.eu (chytré parkování, bezpečnost dopravy v okolí škol, šetrná logistika, dopravní výchova aj.). Iniciativa vznikla mezi členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu a jako součást evropského projektu Danube Cycle Plans se postupně rozšíří do dalších zemí Evropy.


Daniel Brýdl (starosta Litomyšle): Litomyšl je městem krátkých vzdáleností

Daniel Brýdl (starosta Litomyšle)

Obecně vidím, že se naše civilizace musí zamyslet nad změnou klimatu a každý musí začít u sebe. Pokud jde o oblast mobility, jednoznačně bychom měli preferovat chůzi a cyklodopravu, popř. hromadnou dopravu, před individuální dopravou a leteckou.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Litomyšl můžeme považovat za město krátkých vzdáleností. Máme to štěstí, že všechna předchozí vedení města odmítala velké nákupní centrum někde na okraji, takže nám velmi dobře funguje historické Smetanovo náměstí jako „největší nákupní centrum v regionu“ - se stovkou obchodů, kaváren a restaurací. Náměstí je v centru města, takže lze pohodlně do 15 minut dojít na téměř všechny okraje města. Proto by cílem mělo být usnadnění chůze a cyklodopravy. 

Doporučujeme: město Litomyšl natočilo krátké video ke své kampani chodím pěšky - zde: https://www.youtube.com/watch?v=tVMnSZzTkco


Martin Buršík (místostarosta Příbrami): Parkování je jen špička ledovce

Martin Buršík je český politik a odborník na firemní finance, od listopadu 2018 působí jako 1. místostarosta města Příbrami a hlavní ekonom města. Do jeho gesce patří také doprava a investice. Vystudoval v roce 2002 ekonomiku a management Slezské Univerzitě (titul Ing.) a v roce 2007 získal titul MBA se zaměřením na firemní finance na Cranfield University – School of Management ve Velké Británii. Před vstupem do politiky pracoval mimo jiné v PriceWaterhouseCoopers jako senior konzultant, finanční ředitel dceřiných společností Stahlgruber v Česku a na Slovensku a také finanční ředitel PBtisk a.s.  V neziskovém sektoru se věnuje dlouhodobě vzdělávání dětí a osvětě v oblasti finanční gramotnosti dětí i dospělých. Je hrdým ambasadorem platformy CityChangers.


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Příbram s více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom bude hovořit 1. místostarosta města Martin Buršík. 

Více informací najdete zde: