15:00 - 16:00   Moderní opatření a inovace pro udržitelnou mobilitu

Kdy přestane být parkování středem pozornosti občanů a politiků?

Je téměř nereálné během hodiny představit všechna moderní a udržitelná opatření v dopravě. Čtyři přednášky, každá na 15 minut včetně diskuse, se o to pokusí. První bude spojená s veřejnou dopravu, druhá s aktivní mobilitou, třetí s novými službami v dopravě a čtvrtá se zaměří na představení dopravní funkce ve veřejném prostoru. Víme, že jen tento bod by si vyžádal dalších 6 hodin konference, a tak pozornost je skutečně zaměřena jen na méně známé pohledy na řešení opatření v SUMPech. P.S. Koncepce městské a aktivní mobility komplexní výčet opatření představuje v kapitolách 2.1. a 2.3. a nová metodika SUMP 2.0. je představuje v kapitole 6.

Pavel Drdla: Veřejná doprava a  příklad dobré praxe: změny v MHD Žďár nad Sázavou

Přednášející doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice je po odborné stránce zaměřený na městskou hromadnou dopravu, integrované dopravní systémy a dopravní obslužnost, periodickou osobní dopravu a kvalitu dopravních a přepravních procesů a služeb. Před působením v akademické sféře pracoval jako výpravčí vlaků a jako technicko-hospodářský pracovník u nástupnického podniku ČSAD. Je autorem nebo spoluautorem asi 200 publikací, je nebo byl řešitelem nebo spoluřešitelem skoro 20 projektů a studií, je oponentem projektů a návrhů projektů, vedl přes 100 závěrečných prací a podobně.


>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Příspěvek se věnuje charakteristice změn MHD v menším městě a současně pojednává o vůli ke změnám ke zlepšení systému dopravní obslužnosti uvedeného města. Za posledních 10 let se podařilo po velmi rozsáhlé přípravě změnit linkové vedení, což mj. znamenalo nárůst tržeb od cestujících o cca 7 procent oproti stavu před změnami. U uvedených změn se podařilo aplikovat většinu ze zahraničních doporučení k reengineeringu systémů MHD v malých a středních městech, zejména pak od německy hovořících odborníků. Dále je třeba zmínit toto: úspěšně dokončené výběrové řízení na nového provozovatele MHD, vznikly nové oficiální webové stránky MHD, které vyšly z rozsáhlých neoficiálních webových stránek, spustila se aplikace pro informování cestujících o reálné poloze vozidel MHD, od září 2020 jsou vozidla MHD preferována na všech křižovatkách a přechodech pro chodce díky projektu dopravní telematiky, byly vybudovány nové a zrekonstruovány stávající zastávky MHD a to nejen pro lepší cestování handicapovaných osob, pořídila se nová bezbariérová vozidla, Seniorbus se plánuje zaintegrovat do MHD, zavedly se 24hodinové jízdenky a od října 2020 je ve vozidlech možnost platby i bankovními kartami, zpracovává se renomovanou zahraniční konzultační firmou generel dopravy s důrazem nejen na veřejnou dopravu, město dle zákona dokončuje plán dopravní obslužnosti území města, zavedla se mnohá opatření z marketingu a podobně. Je zřejmé, že při vůli o změny a snaze o zlepšení lze dosáhnout výborné výsledky pro MHD nejen ve velkých městech. Určitě je to inspirativní pro jiná, nejen podobně velká města.


 

Petr Smítal: Koordinace aktivní mobility v Olomouckém kraji

Petr Smítal. Projektant dopravních staveb, auditor bezpečnosti pozemních komunikací, cyklokoordinátor Olomouckého kraje. V roce 2004 absoloval VUT v Brně, fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Pravidelný člen komisí u státních závěrečných zkoušek. Kromě projektování dopravních staveb v kanceláři, kterou vede se svojí manželkou, se věnuje koncepčním činnostem zejména na poli navrhování cyklistické infrastruktury.


 

Aleš Bakoš: Doprava a veřejný prostor

Ing. Aleš Bakoš. Predseda predstavenstva mmcité1 a.s. Vyštudoval na Materiálovo technologickej fakulte STU v Trnave.  Pracoval v Slovenskej sporiteľni, v Barum Continental a od roku 2001 pôsobí v spoločnosti mmcité, keď zakladal pobočku a rozbiehal obchodné aktivity na Slovensku. Od roku 2007 je v pozícii predsedu predstavenstva materskej firmy, ktorá sa postupne vyprofilovala na celosvetovú spoločnosť zameranú na vývoj, výrobu a predaj prvkov mestského mobiliára.>> PREZENTACE KE STAŽENÍ <<

Verejný priestor je fascinujúce miesto, stretávajú sa tu ľudia aj história. Sme radi, že svoj dizajn smerujeme práve sem a môžeme ovplyvňovať vkus ľudí bez výberu. Je to kultúrna misia, ktorá nás baví. Žiadna exkluzivita, ozajstná rovnosť. Dobrý dizajn nepatrí do galérie, ale do života.

Prezentace je spojena s kapitolou 2.1. Návrhové částí Koncepce městské a aktivní mobility - sekce "Dopravní funkce ve veřejném prostoru":