Helsingborg - Přenosné parky jako flexibilní řešení zeleně ve městech 

Hlavní problém: Flexibilní přístup k budování udržitelného města 

Helsingborg má ambiciózní plány na přeměnu v udržitelnější město, které bude zároveň příjemným a atraktivním místem pro život svých obyvatel. Aby tato transformace proběhla co nejrychleji a potřebné zdroje byly využity co nejefektivněji, Helsingborg přistoupil k testování flexibilních řešení, která by měla zajistit odolnost vůči doposud neznámým potřebám obyvatel. Prostřednictvím přístupu „nové poznatky za pochodu“ se město snaží shromažďovat podněty obyvatel již během rané fáze, dříve než dojde k rozhodování o trvalých (a nákladných) opatřeních. Přenosný park v Helsingborgu, foto Město Helsingborg


Řešení: Péče o stromy v přenosném parku jako podpora městské zeleně

Jedním z těchto flexibilních řešení bylo zřízení dočasného městského parku formou výstavby rostlinné školky uprostřed města. Od podzimu 2021 bylo na osmnácti různých místech v centru Helsingborgu, většinou na náměstích a hlavních třídách, umístěno tři sta stromů v červených dřevěných stojanech, které vyplnily mezery po kaštanech, jež byly dříve odstraněny kvůli napadení chorobou.

Město zvolilo inovativní přístup, když nakoupilo stromy staré přibližně deset let a vysoké pět až sedm metrů a nechalo je dále růst v městském prostředí namísto ve školce. Z odrůd byly vybrány odolné stromy jako bobulovitý jilm, horská třešeň, okrasná třešeň a volně rostoucí javor, které se dobře hodí do městského prostředí.

Tento projekt "přenosného parku" dodal zeleň na veřejná prostranství v centru města, která by jinak byla bez stromů. Kromě zlepšení klimatu a zvýšení biodiverzity se obyvatelé Helsingborgu těšili z nové zeleně a krásných sezónních proměn.


Projekt přenosného parku v Helsingborgu, foto Město Helsingborg


Bonusová informace: Projekt nadále pokračuje

Do jara 2023 byly všechny stromy v přenosném parku trvale vysazeny na více než šedesáti různých místech Helsingborgu. V počáteční fázi bylo zásadní zapojit obyvatele i příslušné firmy a organizace, aby pomohli stanovit cíle projektu a najít pro stromy vhodné plochy.