KONCEPCE MĚSTSKÉ A AKTIVNÍ MOBILITY

Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility, která je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050. Tato koncepce je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. Součástí materiálu je také část „Podpora aktivní mobility”.

Koncepce i s přílohami je ke stažení níže. V rámci připomínkového řízení obdrželo Ministerstvo dopravy, které bylo zpracovatelem dokumentu, velké množství připomínek. Je zřejmé, že městská mobilita je aktuálně velmi horkým tématem. I když připomínky byly často protichůdné, koncepce ve finále navazuje na poslední evropské trendy v plánování městské a regionální mobility.