FAKTA A ČÍSLA - EMISE, IMISE, HLUK, VIBRACE, ZMĚNA KLIMATU

V České republice umírá pětkrát více lidí na znečištění ovzduší než na následky dopravních nehod.
Motorová vozidla vypouštějí do ovzduší znečišťující látky jednak v podobě výfukových plynů a jednak
v podobě prachových částic pocházejících z otěrů pneumatik, brzdového obložení a vozovky.
Kromě toho doprava negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší opakovaným zvířením již usazených prachových částic v bezprostřední blízkosti komunikací.

Pokud si přiznáme , že doprava opravdu způsobuje problémy, pak je třeba na daná fakta adekvátně reagovat v navazujících opatřeních.

Data je možné interpretovat v následujících oblastech: