Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak na strategické plánování?

29. 04. 2020

Základním stavebním prvkem SUMP je strategický plán, který má svou vizi, strategické a specifické cíle, opatření, které jsou spojené se zainteresovanými partnery.  Kdy se mají ale stanovovat vize a cíle? Až po analýzách a přípravné fázi? A co když město má již definované své cíle a nepotřebuje je definovat znovu? A co města, která už mají svůj SUMP?¨

Cyklus dvanácti po sobě následujících kroků SUMP jako by naznačoval, že jednotlivé kroky mají být prováděny postupně jeden po druhém, a jasná struktura úkolů a kontrolních seznamů se může jevit jako doporučení následovat tyto pokyny slovo za slovem. Praxe ale ukázala, že tento postup nemůže fungovat. SUMP není souborem receptů, jde o metodu. Všichni ví, jak rozdílná mohou města být a jak složitý bývá proces rozhodování v městském prostoru. Hlavní výzvou při realizaci SUMP je přizpůsobit koncept místním podmínkám, a přitom zachovat ambicióznost plánu a vyhnout se nevhodným kompromisům. Cyklus SUMP je komunikační nástroj, který má co nejsrozumitelnější formou popisovat, co znamená plánování městské mobility. V praxi může být těžké určit, který krok a kterou aktivitu realizovat jako první, protože některé musí probíhat současně.

Města mají dvě možnosti. Buď si budou stanovovat svou vizi a své scénáře náročnou cestou přes výpočty, scénáře, či přes matematické modely, nebo mohou jít daleko pohodlnější cestu pro stanovení své vize a svých cílů prostřednictvím výstupů projektu "Strategický rámce Smart City Svazu měst a obcí ČR", který slouží jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií", do které patří i SUMP. Právě tento dokument doporučuje městům vizi Města krátkých vzdáleností. Více informací: http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz/

Níže je uvedena cesta dle evropské metodiky SUMP 2.0.

Cílem druhé fáze je ve spolupráci s veřejností a zainteresovanými subjekty definovat strategické směrování vašeho plánu udržitelné městské mobility. Zásadní otázky, které si musíte položit:

Jaké jsou naše možnosti do budoucích let?

Analyzujte pravděpodobné změny v důležitých externích faktorech, které ovlivňují městskou mobilitu (např. demografický vývoj, informační technologie, klima), a vytvořte scénáře, které budou zkoumat alternativní strategická směrování. Scénáře se pokoušejí zachytit rozsah nejistoty, která přichází při pohledu do budoucnosti, a přináší tak lepší faktickou základnu pro strategická rozhodnutí.

Jaké město chceme?

Spolu s veřejností a zainteresovanými subjekty připravte vize, které pomohou pochopit, jak vypadá žádoucí budoucí vývoj města (takový, jaký vychází z výsledků analýzy stavu mobility a dopadů jednotlivých scénářů). Společná vize a společné cíle, to jsou základní kameny každého PUMM.

Ujistěte se o tom, zda vaše cíle řeší důležité problémy v obci a zda se zabývají všemi způsoby dopravy v daném funkčním městském regionu.

Jak určit, zda jsme uspěli?

Definujte soubor strategických indikátorů a úkolů, které vám umožní sledovat pokrok směrem k realizaci všech cílů, aniž byste museli provádět sběr nových dat. Zvolte ambiciózní, ale proveditelné úkoly, které jsou v souladu s jinými strategickými oblastmi.

V závěru druhé fáze jste se dostali k dalšímu milníku, kdy máte stanovenou vizi, cíle i úkoly, to vše s podporou veřejnosti a zainteresovaných subjektů.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Prezentace z Lipska

Lipsko_Mobility Strategy 2030.pdf (2.6 MB)