Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dopravní inovace na úrovní čtvrtí

24. 03. 2021

Městské čtvrti jsou lokality, kde lidé žijí a kde by v ideálním případě chtěli mít příjemný prostor s kavárnami, obchody, službami, bez kriminality a dalších problémů, s dobrým dopravním spojením a často také s možností snadného parkování. Někde fungují místní iniciativy a skupiny, které se snaží zlepšit určité aspekty v okolí, např. zklidnit ulice, snížit nebo zvýšit počet parkovacích míst, přidat zeleň nebo prosadit kvalitnější architekturu. Na jednu stranu jde o ideální místo pro zapojení lidí, na druhou stranu to může být dost obtížný úkol, především z důvodu rozmanitého kulturního prostředí, demografického vývoje, ekonomického potenciálu a sociálního zázemí.

Vzhledem k tomu, že současné plánování měst již není jen v rukou inženýrů a urbanistů, ale přímo obyvatel, tato elektronická aktualita EPOMM se zaměřuje na dopravní inovace na úrovni městských čtvrtí – které organizačně často probíhají na úrovni městské části.

V současnosti existuje nespočet inovativních způsobů, jak zapojit veřejnost do procesu tvorby udržitelných a atraktivních městských částí. Stačí, aby lidé odpověděli na jednu z nejdůležitějších otázek v procesu: „Co to znamená pro mě?“

Neboli, jak Jane Jacobs uvádí ve své knize Smrt a život významných amerických měst: „Města mohou něco poskytnout každému člověku jen proto, že, a pouze tehdy, když se na jejich tvorbě podílí každý člověk.“

http://www.epomm.eu/newsletter/v2/eupdate.php?nl=0818&lan=en


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)