Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Díky jízdním kolům je Lublaň příjemnějším městem

08. 07. 2022

Ve dnech 14. - 17. 6. 2022 se ve slovinské Lublani konala další meziinárodní konference VeloCity 2022. Shodou okolností patří mezi města, která jsou prezentována jako příklad podpory cyklistické dopravy na Akademii městské mobility, viz následujíci odkaz: https://www.akademiemobility.cz/lublan-295

Proto také spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. nechal také přeložit článek autorky Anny-Karina Reiboldové o tomto městě z 25. 5. 2022, aby se mohlo rozšířit povědomí o této podpoře.

Originál je ke shlédnutí zde: https://ecf.com/news-and-events/news/how-bicycle-transformed-ljubljana-more-liveable-city

V následujícím článku se podíváme na to, jak cyklistika pomohla slovinskému hlavnímu městu, aby se stalo jedním z nejpříjemnějších měst v Evropě. Hostitelské město konference Velo-city 2022 je místem, kam by se všichni fandové cyklistiky měli vydat!

Je to již víc než deset let, co se v Lublani rozhodli podpořit rozvoj pěší a cyklistické dopravy a upřednostnit chodce a cyklisty před motorovou dopravou. Jako uznání a ocenění politiky udržitelného rozvoje získalo slovinské hlavní město již několik cen i kandidaturu na uspořádání konference Velo-city 2022. Snížení emisí oxidu uhličitého až o 70 % a podíl cyklistické dopravy 16 %, to jsou čísla, která ukazují, že město má za sebou řadu úspěšných kroků.

S 280 tisíci obyvateli je Lublaň jedno z nejmenších hlavních měst v Evropě, pokud však jde o úsilí vytvořit obyvatelný a příjemný prostor, také jedno z nejpokrokovějších. Při pohledu na současných 17 hektarů pěších zón s povoleným vjezdem cyklistů a zákazem vjezdu motorových vozidel se zdá, že auta jsou v Lublani jen pozůstatkem minulosti.

Idea městského centra bez aut se v Lublani poprvé objevila v roce 2007 ve strategickém dokumentu „Vize pro Lublaň 2025“, který obsahoval konkrétní opatření, cílená na změnu dopravního chování. Transformace centra Lublani začala proměnou Wolfovy ulice a náměstí Prešeren v pěší zónu, v roce 2011 bylo podle stejného vzoru upraveno i náměstí Kongresový trh.

Náměstí Kongresni Market

V roce 2015 Lublaň pod heslem Veřejný prostor vracíme lidem uzavřela pro motorovou dopravu ulici Slovenska cesta, jednu z hlavních dopravních tepen, propojující město ze severu na jih. A tak se z ulice, na které do roku 2013 ani nebyly žádné cyklopruhy, stal „lublaňský obývák“, kde svůj prostor vzájemně sdílejí cyklisté, chodci i veřejná doprava.

Závazek města zlepšit podmínky pro cyklisty a zvýšit jejich počty se výrazně pozitivně projevil na kvalitě života zdejších obyvatel – na pěších zónách klesly emise oxidu uhličitého o 70 %, hlučnost se snížila o 6 decibelů. Opatření se navíc setkala s nadšeným přijetím ze strany veřejnosti – podle nejnovějšího průzkumu mobility vidí změny jako pozitivní 95 % obyvatel města.

Ulice Slovenska cesta

Lublaň rovněž zavedla řadu dalších opatření s cílem přizpůsobit se rostoucímu počtu cyklistů. V současnosti se Lublaň pyšní více než 300 km dlouhou dopravní sítí pro cyklisty, která se nadále rozrůstá. Kromě toho Lublaň povoluje obousměrný provoz cyklistů na 123 jednosměrných ulicích, a také zavedla 21 tzv. sharrows, což jsou sdílené dopravní pruhy pro cyklisty a motorovou dopravu.

V letech 2021 a 2022 bylo ve slovinském hlavním městě instalováno 286 nových cyklostojanů pro bezpečnější uložení asi 600 jízdních kol. Tyto stojany doplnily stávajících cca 10 tisíc parkovacích míst pro cyklisty. Plány města pro letošní rok zahrnují i výstavbu podzemní garáže pro cyklisty.

Pro standardizaci cyklistické kultury v Lublani se jako klíčové ukázaly systémy sdílených jízdních kol, tedy bike sharing. Městský systém bike sharing BicikeLJ byl spuštěn roku 2011 s 300 jízdními koly a 30 stanicemi. Od té doby se postupně vypracoval na jeden z nejúspěšnějších bike sharing systémů v Evropě. V současnosti čítá 830 jízdních kol a 83 stanic, roční předplatné má 17 % obyvatel města – takto vypadá symbol nové cyklistické vlny, která se šíří celým městem. V období mezi květnem 2011 a dubnem 2022 bylo jízdní kolo ze systému BicikeLJ zapůjčeno celkem 9,1 milionkrát.

Město se snaží motivovat k jízdě na kole další obyvatele a informovat o svých nejnovějších aktivitách všechny cílové skupiny, a to především prostřednictvím kampaní a akcí jako Evropský týden mobility, Bring Happiness to Work a dalších.

Jako uznání závazku města k rozvoji cyklistiky a úsilí o budování zelenější budoucnosti získala Lublaň ocenění Evropské zelené hlavní město roku 2016, Cenu Evropského týdne mobility 2003 a 2013, Nejlepší evropské zelené hlavní město 2021, a především možnost hostit každoroční celosvětovou cyklistickou konferenci Velo-city 2022.

Velo-city 2022 Lublaň

Ve dnech 14.-17. června Lublaň hostila konferenci Velo-city 2022, tentokrát pod heslem „Na kole ke změně“. Město zde představilo své úspěchy v oblasti rozvoje cyklistiky před odborníky z celého světa. Na konferenci Velo-city, která je stěžejní akcí Evropské cyklistické federace, dorazilo víc než 1400 politiků, úředníků a dalších osob s rozhodovací pravomocí, výzkumných pracovníků, obhájců cyklistiky i novinářů. Velo-city je na poli cyklistiky zcela výjimečnou akcí – čtyřdenní konference nabídla víc než 60 přednášek a diskuzí a sedm plenárních zasedání za účasti více než 350 řečníků.

Zasedání a přednášky byly samozřejmě doplněny o tradiční cyklojízdu Velo-city Bike Parade a výstavy, prezentující nejnovější inovace, které usnadňují jízdu na kole ve městech i mimo města. Velo-city 2022 ve slovinské Lublani udává směr pro definování inkluzivních podmínek pro cyklisty, o které do budoucna usilujeme.

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)